Vyberte stránku

Barbora Holcmanová-Lektorka skutečné Etikety a průvodkyně žen

Objev, co je skutečná Etiketa a jak velmi je v našich každodenních životech důležitá. Nech se provést cestou k zářivé Ženě a Královně každé společnosti. Začleň do Etikety celou Svou rodinu a žij tímto životním stylem.

Jsem andragožka, lektorka Etikety, vrcholné Etikety, komunikace a hotelových standardů…

Provázím ženy Ženskými kruhy a Rituály.

Jsem ale také dcera skvělých rodičů, matka dvou úžasných dětí a manželka velmi vědomého muže.

Jo a také jsem multipotenciálka, což jsem věděla vždy a nikdy mne to příliš nelimitovalo, ale zjištění, že je nás takových spoustu bylo velmi úlevné 😊

 

Etiketa

Více než 12 let se věnuji lektorské činnosti. Etiketa byla od útlého dětství mou velkou vášní. Už jako malá slečna jsem hltala Guth – Jarkovského, možná také proto jsem si za sport, který mne později živil, vybrala sportovní jezdectví – drezuru.

Vždy mne uchvacovala ta elegance, styl, spojený s krásou.

Už jako malá jsem ale vnímala, primárně v jezdecké společnosti „onu hru na někoho“ a velmi se mě to dotýkalo.

Mé neustálé otázky byly:

Proč bych nemohla patřit do jakékoli společnosti?

Proč bych měla být někým limitována a odsouvána?

Proč lidé, kteří se chovají běžně jako hulváti a „burani“ se pak ve společnosti začnou přetvařovat a „hrát si“ na „něco víc“?

Proč se jeden povyšuje nad druhého?

Vždy jsem byla velká ochranitelka druhých a také jsem už ve školce vedla ostatní k tomu, aby se nedali, aby si stáli za svým a šli svou cestou.

Pan Špaček byl mým prvním lektorem a mentorem v oblasti Etikety, velmi si ho vážím, ale ani on mi nedokázal předat to, co jsem hledala. Zkoumala jsem tedy Etiketu dál, šla jsem ke zdrojům až do starých britských a Francouzských archivů (ne neumím Francouzsky, ale naštěstí mám ve Francii provdanou sestru, která mi v mnohém byla velmi nápomocna) a studovala jsem Etiketu ze zahraničních zdrojů, aby se to vše spojilo v jeden velký celek.

 

Více než 400 let je Etiketa komplexní životní styl, který je dnes ale naprosto odsunut a téměř zapomenut a já ji, pomocí návodů a postupů, které jsem vytvořila pro každého a všechny věkové kategorie, opět probouzím k životu, protože vím, jak moc je Etiketa v našich životech potřebná, cenná a užitečná.

 

 

Konzultace a mentoring

Provázím osobními konzultacemi, kde může být jen velmi rychlá jednorázová pomoc, rada, podpora, nebo dlouhodobějšími mentoringovými programy, kde spolu s klienty pracuji s tématy do hloubky a komplexu.

 

Pomáhám najít kompletní cestu k Etiketě, začínající uvnitř našeho nitra. Cestu trhající provazy našich uvězněných Královen, našich překrásně zářících žen, které jsou A MAJÍ NAPROSTÉ PRÁVO BÝT ozdobou naprosto každé společnosti.

Žen, které s lehkostí, hravostí a grácií dokáží být tvůrkyní každé situace, vědí si v každé situaci rady a jsou pro všechny kolem sebe inspirací.

 

Věřím, že takovou ženou jsme všechny a že si zasloužíme být tou bohyní na piedestalu.

Proto žiji Etiketu a učím to i druhé.

 

 

Ženské Kruhy a Rituály

Před několika lety jsem se také dostala do společenství žen, které mne naprosto uchvátilo, protože to bylo přesně to společenství, které jsem do té doby – marně! – hledala. I přes vystudovaný psychoterapeutický výcvik, kurzy psychologie, práci s tělem, hipoterapii, canisterapii… jsem ve svém životě cítila hluboké prázdno a obrovský tlak na své mužské kvality, odsunování kvalit ženských a s tím spojený smutek a nenaplnění. A tak se stalo, že jsem začala Kruhy sama pořádat, propojila jsem vše s šamanským výcvikem a provázením rituály a našla konečně hluboký smysl své cesty.

 

Domácnosti

Od roku 2020 jsem pomáhala v rámci činnosti pro Českobratrskou církev Evangelickou v domácnostech, byť to mělo být jen v rámci dobrovolnictví, stala se z toho na několik let má vášeň a prošla jsem desítkami domovů, způsobů a stylů životů.

K tomu jsem v roce 2022 absolvovala online certifikační program Marie Kondo, abych zjistila, že je v našich podmínkách ne tak plně použitelný a že před Marií Kondo tento způsob vymyslel již můj tatínek, který propojoval Feng Shui s praktickými návyky pro středoevropany. Propojila jsem dohromady tedy vše, co jsem se za ty roky naučila a dále pomáhám čistit domácnosti od zanešené Energie a přehlcení materiálnem.

 

Tréninky jezdectví

V neposlední řadě jsem trenérkou jezdectví, kterému se věnuji více než 30 let.

Již v dětství jsem, přes svou přílišnou citlivost, cítila, jak důležité je v jezdectví naprosté propojení koně s jezdcem, to mi také drezura vždy dávala. Tím, že jsem prošla stáje v Německu a Velké Británii jsem měla možnost poskládat puzzle z mnoha jezdeckých a trenérských stylů, abych vytvořila svůj vlastní. Naprosto respektující individuální potřeby koně i jezdce, starou školu bez tlaku na výkon a výsledky. Naprostý soulad a potěšení z opravdového ježdění, ze samé podstaty práce se zvířetem. Z lásky a vzájemného respektu…

 

A jsme opět u Etikety…

 

FB: https://www.facebook.com/barbora.kohlova

Instagram: https://www.instagram.com/etiketa.prozeny/

Web: www.etiketaprozeny.cz

 

Shares