Vyberte stránku

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D. – mentorka a trenérka osobní značky

Zkušená a podporující mentorka, lektorka a trenérka dovedností potřebných pro autentickou osobní značku podnikajících jednotlivců a majitelů malých firem.

Každý z nás jde životem se svoji osobní značkou. Je jejím tvůrcem. Svoji značku neseme po celý svůj život. U volnonožců a podnikatelů s malými firmami nelze osobní a firemní značku oddělit. I proto je vhodné si uvědomit, že existujeme nejen v on-line, ale i v off-line světě.

Vedu lidi ke zdokonalení komunikačních, prezentačních a dalších dovedností, souvisejících s vytvářením vlastní značky, které jim usnadní soukromý i pracovní život, umožní posílit sebedůvěru a rovnováhu, řídit život směrem k naplnění svojí vize.

Prostřednictvím on-line i off-line konzultací nebo workshopů budu spolu s vámi hledat způsob, co dělat, jak vyjádřit své představy o poslání a vizi a hodnotách, které vyznáváte: kdo jste, co chcete, kam směřujete, co je pro vás důležité. Podpořím vás v rozvoji dovedností pro kultivaci značky nezbytných.

Pomohu s praktickými řešeními ve všech pilířích: co dělat, jak mluvit, vypadat a jednat ve prospěch vlastní značky.
To vše v souladu s vaším cílem: prosadit sebe, svoje myšlenky, svoje produkty.

Dobrá značka je vyjádřením smyslu naší existence (poslání), toho, kam směřujeme (vize) a toho, co je pro nás důležité (naše hodnoty). S dobrou značkou získáme respekt a věrohodnost, snadněji prosadíme svoje produkty a služby, i sebe.

 

Image je mnohem více než to, jak vypadáme
Je to dojem, obraz, který si lidé o nás dělají na základě toho, jak s nimi komunikujeme, jak vypadáme my a naše prostředí, jak se chováme a jednáme, a jak zvládáme svou práci, v jaké kvalitě jsou naše produkty a služby.

Image máme, ať chceme nebo nechceme. Jen je třeba položit si otázku, jestli je to ta image, o kterou stojíme. Jaký dojem v mysli lidí vytváříme? Je-li vnímané image v souladu s naší osobností, s prostředím, kde žijeme, s naší představou o sobě. Také s našim produktem nebo službou, kterou poskytujeme, s pracovní a životní etapou, ve které jsme, nebo s cestou, na kterou se chceme vydat.

Image má vliv na naši značku

Jak nás lidé vnímají, podle toho se k nám chovají. Ovlivňuje to jejich jednání s námi, a má tak dopad na úspěch podnikání.

V žádném případě nejde o vytváření falešného umělého obrazu. Jde o kultivaci toho, co je nám vlastní, o zachování autenticity a jedinečnosti. O posílení silných stránek osobnosti. O hledání cest, jak slabé stránky posílit.

Věrohodné osobní značky dosáhneme prostřednictvím aktivit v oblasti čtyř pilířů: komunikace, vzhledu, chování, výkonu. Součástí každého pilíře značky je aktivit mnoho, a také řada dovedností.

Proč já - moje zkušenosti

Řadu let vedu lidi v jejich rozvoji. Aby se jejich osobnost a jejich podnikání vzájemně podporovaly. Aby se snadněji prosadili na trhu. Aby mohli řídit svůj život směrem k naplnění svojí vize, a ne jenom reagovat na vnější okolnosti.

Opírám se o své rozsáhlé vzdělání a o třicetileté praktické zkušenosti s rozvojem osobnosti, s vytvářením image a důvěryhodné značky firem i jednotlivců.

Pro svůj obor jsem atestována u České společnosti pro propagaci a public relations, dále jsem certifikovaným lektorem a konzultantem v oblasti manažerského rozvoje, absolventkou tříletého britského projektu Training of Management Trainers.

Absolvovala jsem řadu dlouhodobých i kratších odborných marketingových a seberozvojových kurzů, také vysokoškolské studium v oboru, kterým se zabývám.

 

To, jaká jsem dnes, to je moje autentická značka. Je vyjádřením mého poslání.
Všechno to, co jsem se naučila, co bylo pro mne na mojí cestě užitečné, co mi pomáhalo kultivovat svou značku a překonávat nesnáze, chci předávat dál těm, kteří o to stojí.

Zažila jsem řadu změn, pádů i vrcholů. A díky tomu je můj život jedinečný. Stejně jako ten váš.

I vy jste značka.

 

Pavla Kotyzová patří k lidem, kteří mě v životě nejvíce ovlivnili. Nesmírně si vážím všeho, co mě naučila. Elán, s jakým dokáže člověku říct zpětnou vazbu, mě vždy inspiroval ke snaze o lepší výkon. Je přirozenou autoritou, která vzbuzuje respekt u svého okolí. Zároveň je to nesmírně pozitivní člověk, který vás dokáže nadchnout pro cokoliv. Stále čerpám z poznámek ke komunikaci, znalosti předávám svým vlastním posluchačům.

Sebi Chomiszak

dula a lektorka

Pavla Kotyzová je lektor s mateřským citem, manažerským instinktem, kreativní myslí a empatickým přístupem. Mne (pedagoga na VŠ) i mého muže (starostu malé obce) naučila, jak najít a neztratit svoje lepší JÁ, jak empaticky a asertivně řešit (mnohdy konfliktní a nepříjemné) životní i pracovní situace s klienty, studenty, občany, ale i kolegy, jak se nebát vystupovat před davy lidí a mnoho dalšího. Pavla je pro mne vzorem ženských ctností s mužskou houževnatostí, a nejen proto ji mám ráda.

Ing. Martina Juříková, Ph. D.

pedagog na univerzitě

Paní Kotyzová je úžasný příklad člověka, kterého si zamilujete už díky jejímu pozitivnímu přístupu a radosti ze své práce! K tomu výjimečné schopnosti lidi učit a motivovat je k lepším výsledkům! Je to člověk, který mě silně ovlivnil i na osobní úrovni a značce. Patří k velmi mála lidem, ke kterým v životě stále vzhlížím a s láskou v srdci vzpomínám! Pokud potřebujete kouče nebo motivátora s xletou praxí, paní Kotyzová je ten správný člověk!
Také s ní po kurzu nezapomeňte jít na kafe a vyloudit pár životních rad, které vám pomohou a poradí, jak žít ve vlastní režii. Ať je vám 20, a nevíte kam na školu, nebo 50, a nevíte, co s životem, a není vám jasné, jak se vyhrabat z momentální situace…“

Martina Brtnická

travel blogerka a publicistka

Shares