Vyberte stránku

Mgr. Vendula Pecková – Připravuji děti na úspěšnou budoucnost

Koučka dospívajících dětí, hledání talentů, výběr střední či vysoké školy, lektorka kurzů pro školy, autorka her, zakladatelka vlastní školy

Mým posláním je vést děti k životu, ve kterém se budou cítit úspěšné.

Pro mladší děti jsem vytvořila sadu 3 her, díky kterým nacházejí svoje talenty, poznávají vlastní hodnoty a zjišťují, jak se vyrovnávají s překážkami.

Hry jsou zábavné, stmelují rodinu či třídní kolektiv a děti si z nich odnášejí spoustu zajímavých informací o sobě i o druhých.

Se staršími dětmi od 13 let se pak potkávám na konzultacích Najdi svoji jedinečnost nebo v rámci dlouhodobější spolupráce v 7., 8. či 9. třídě. Kromě rozvíjení jejich talentů jim pomáhám také vyrovnat se s tlakem, který jim 9. třída přináší.

V roce 2022 jsem spustila 2letý výcvik pro všechny dospělé, kteří chtějí rozvíjet potenciál dětí a vést je k budoucnosti, ve které se budou cítit úspěšně.

Výcvik v sobě obsahuje základy koučování, workshopy zaměřené na dovednosti pro 21. století, práci na vlastní vizi, mentoring a případové studie. Cílem je zvýšit počet lidí, kteří hledají ten pravý potenciál dětí a pomáhají jim tvořit si život podle sebe.

V roce 2023 otevírám vlastní základní školu v Praze. V současné době žádáme o zápis do rejstříku škol a hledáme vhodnou budovu na jihu Prahy (Zbraslav, Modřany).

FB: Děti budoucnosti.cz
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vendulapeckova/

„Paní Vendula Pecková byla lektorkou metodického setkání určeného pedagogickým pracovníkům škol. Představila jim klíčové dovednosti pro budoucnost a možnosti, jak je rozvíjet a podporovat u žáků škol. Vycházela přitom ze svých zkušenosti v oblasti firemního vzdělávání a několikaletého působení v zahraničí. Toto propojení poznatků z praxe se světem vzdělávání považuji za velmi přínosné.

Paní lektorka podala dané téma poutavě. V průběhu akce dávala účastníkům prostor pro sdílení jejich názorů a zkušeností. Účastníci ohodnotili obsahovou náplň i průběh metodického setkání kladně a odnesli si řadu podnětů pro svou praxi.“

Jitka Rathouská

„Jako maminka dvou „dospívajících“ synů jsem uvítala možnost něco se o nich dozvědět, něco, s čím je nenapadne se mi svěřovat, a přitom to vnímají jako důležité. Naši chlapci mají 10 a 13 let a ten mladší strašně toužil vyhrát, za to ten starší, toho zase bavilo nad sebou se i zamýšlet velmi poctivě. Tyto otázky naše děti možná slyšeli úplně poprvé v životě. Nikdo se jich totiž neptá na to, jak sami sebe vnímají. Takže jestli si chcete užít príma odpoledne s dětmi tak, abyste byli SKUTEČNĚ spolu, tak vřele doporučuji. Společný čas zaručen 🙂

A ještě tip, děti velmi zajímají i odpovědi rodičů, tak pšt… pořádně se na to připravte, ať víte, že budete odhalení až na dřeň. 🙂 Díky Vendy za to, že se zajímáš o to, jak děti tráví volný čas a cílíš na jejich pocity, myšlenky a hodnoty. Cítím vždy hlubokou vděčnost, když se někdo v dnešní době rozhodne věnovat svou péči dětem.“

Dita Krhovská

„Milá Vendy, jsem nadšená z konzultací, které jste měla s mým téměř 14letým synem. Mám pocit, jako by se mu otevřely oči a vlastně i mně :). To, co jste si spolu pojmenovali, co uviděl díky Vašim otázkám a zamyšlením teď mnohem častěji používá ve svém běžném životě. Hodně se to začalo projevovat i v jeho školních aktivitách. Vidím, jak se v tom krásně ukotvuje a získává důvěru sám v sebe. Víc se zaměřuje na to, co ho baví, a to si jasně přitahuje do svého okruhu zájmů. Nedávno s naprostou vážností sám řekl, že práce v kanceláři u čísel by nebyla nic pro něho. Věřím, že díky Vaší pomoci, bude rozhodování kam po ZŠ pro syna o něco jednoduší. Sleduji Vás již nějakou dobu a Váš projekt se mi moc líbí, takže Vaše nabídka konzultace pro mě byla jasná volba. Vendy moc Vám děkuji, výsledek překonal mé očekávání.“

Marta Vašáková

Matka 14letého syna

„Spousta těch technik/nástrojů z ročního kurzu opravdu bylo to, co ty děti potřebovaly, co jim pomohlo ty konflikty vyřešit, získat nový pohled na to, proč některé věci dělají. Jako by se jim díky tomu ukázala naděje a perspektiva: Teď mi něco nejde, něco neumím, ale může se to změnit, já to můžu měnit, můžu si troufnout zkusit to jinak. Kolikrát děti při špatné známce ztuhnou, nasadí si nálepku, že je blbý na matematiku a konec. Teď je to více o plynutí, děti už nejsou tak zaseklé. Program mi dal jistotu, že má cenu zkoušet to jinak, že jsem to já, kdo musí začít chovat se jinak, aby pak byl svět takový, jaký chci.“

Jana Vaňková

Vedoucí školního klubu

Balíček Najdi svoji jedinečnost dostal náš 14letý Honza (8.třída) jako podporu při rozjímání nad výběrem střední školy. Před první návštěvou byl tradičně lehce nejistý (jeskynní muž introvert :o), vyjádřeno jeho slovy: „Nechce se mi mluvit s cizím člověkem.“ Hned po prvním setkání s Vendy jsme přeskočili několikátý level až k radostnému: „Kdy se uvidíme příště?“ Vendula si během pár okamžiků získala jeho důvěru a pozornost, hodiny s ní mu dávaly obrovský smysl a náboj a za to jí patří náš velký dík.

Kamila Kopecká

Matka 14letého syna

„Hru Najdi poklad mají děti od Vánoc a v oblíbenosti trumfla i deskový Minecraft, a to je co říct! Baví je přemýšlet nad budoucností, díky hře se jim otevřela nová dimenze. Děti mají 8 a 10 let.“

Alexandra Staňková

Matka 2 synů

Shares