Veronika Příplatová – auditorka webů

Zpracuji audit webu nebo e-shopu na základě dat z Google Analytics a dalších měřících nástrojů. Získáte nezávislý pohled na své stránky a doporučení na vylepšení.

Dělám pro klienty audity jejich webů a e-shopů.

Pro správné fungování on-line byznysu v dnešní době potřebujete mít i funkční webové stránky.

Jak to funguje? Audit vypracuji na základě dat z Google Analytics, zkontroluji nastavení SEO, zhodnotím web z pohledu nezávislého odborníka a z pohledu potenciálního zákazníka. Prověřím funkčnost jednotlivých prolinků a tlačítek.

Na základě zjištěných skutečností vypracuji podrobnou zprávu s konkrétními doporučeními na úpravy a opravy. Zprávu obdržíte ve srozumitelné formě, které porozumíte, i když jste v této oblasti laik. Zjištěné skutečnosti spolu prodiskutujeme, včetně doporučení na opravy nebo zlepšení. Podle zjištěných skutečností se můžeme dohodnout na další spolupráci (např. nastavení a zaučení v Google Analytics, úpravy ode mě přímo na webu apod.)

Sama mám od roku 2007 úspěšný e-shop a tak vím, jak je někdy náročné sledovat celou funkčnost webu. Někdy je potřeba i vhled a pohled zvenku. Nezávislý člověk vidí projekt jinýma očima a dokáže posoudit, co je nebo není správně apod.

Můžu zajistit případně i správu celého vašeho webu nebo e-shopu.

Více informací získáte na mém webu nebo LinkedIn.

Share This