Vyberte stránku

Jak zaujmout srdcové klienty na fotografiích?

Fotky komunikují s diváky beze slov. Vyvolávají asociace, které se mohou týkat profesionality, propojení s určitým tématem, či sympatiemi.

Je to podobné, jako když se stylem oblékání přihlásíte k určité subkultuře. Jste jasně zařaditelní a přitahujete ostatní členy komunity.

Stejně tak dobré brandové fotografie mluví řečí, které srdcový klient rozumí, a je jimi přitahován.

Dokážete právě vy vyřešit jeho problémy?  Působíte na něj kompetentně? Má pocit, že vám může věřit a že budete na podobné vlně?

Pokud máte před sebou brandové focení, určitě intenzivně přemýšlíte, jak by fotky měly vypadat. Běží vám hlavou řada možností a nevíte, kterou cestou se dát?

Inspirujte se brandovými archetypy!

Pomohou vám ujasnit, co přinášíte vaší klientele a jak ji vhodně oslovit. Jako u všech typologií jde o zjednodušení, zároveň však dobrý start.Brandové archetypy jako vizuální inspirace

Archetypy značky

S konceptem marketingových archetypů poprvé přišly Margaret Mark a Carol S. Pearson v knize Hrdina nebo psanec. Původně byl zamýšlen pro personalizaci neživých značek.

Vychází z jungiánského konceptu 12 archetypů a vytváří komplexní příběh a komunikaci značky –  verbální, vizuální i skutkovou.

Značka je díky jednotnému stylu a vystupování jasně čitelná a rychle rozpoznatelná.

Jak zvolit svůj archetyp?

Nejjednodušší je vylučovací metoda. Projděte si jednotlivé charakteristiky archetypů a vylučte ty, které nesedí, až zůstanou jen archetypy, co nejvíce odpovídají vaší práci, hodnotám,  ideálním klientům a vám samotným.

Vyberte si dva základní, jeden archetyp bude více vypovídat o vaší práci a co vaše služby a produkty klientům přináší (Madla Čevelová tomu říká profesní archetyp), druhý archetyp může vycházet z vaší osobnosti (osobní archetyp).

Odliší vás od ostatních podnikatelek nabízejících podobné služby a zároveň přitáhne stejně naladěné klienty.

Dvě terapeutky s různým archetypem.

Dvě terapeutky, dva různé archetypy, jiný vizuál a energie. U Barbory Handzelové můžete vnímat archetyp Vládce, Lenka Aleiandra Němcová má zase silný archetyp kouzelníka.

12 archetypů

Každý z archetypů má svou vlastní funkci. Zároveň pomáhá klientům plnit jednu ze 4 hlavních tužeb, můžeme je tedy rozdělit na 4 skupiny dle lidských motivací.

12 archetypů

Dle toho, jak se archetypy pohybují mezi motivacemi, je můžeme umístit do kruhu.

Každý archetyp pomáhá zákazníkovi s řešením jiných problémů a má svou vlastní kombinaci hodnot. Archetypy mají také své vývojové úrovně, od základní přes sofistikovanější až po třetí mistrovský či duchovní rozměr.

Archetyp pro vás a vaše podnikání:

Neviňátko 

Archetyp, který klientům často pomáhá v návratu k dobrému a prostému životu, dělá co je správné, čiší optimismem, přináší jednoduchost, štěstí a harmonii. Věří, že je možné vybudovat  ráj na zemi. Pokud vaše služby a produkty vnáší do života pocity radosti a štěstí, máte silné morální cítění, či pracujete s principy minimalismu, je to archetyp pro vás.

Úrovně Neviňátka: dětská prostota až naivita, idyličnost / obnova, znovuzrození, pozitivní myšlení / nevinnost vycházející vnitřních hodnot a integrity

Koučka Iva Tichá - archetyp neviňátka

Iva Tichá měla na koučku netypický archetyp Neviňátka.  Když jsme přemýšlely nad vizuálem, inspirovaly jsme se kreativními technikami, které ke koučování využívá (pastelky a vodovky), a také texty a barvami na webu.

Mudrc

Častý archetyp zpravodajců a vzdělávacích institucí, lektorů, vědců. Pracuje s daty a informacemi, učí porozumět procesům, pomáhá v hledání pravdy a pochopení světa, klade důraz na vědomosti. Pokud znalosti, informace a jejich předávání pro vás mají nejvyšší prioritu, pak budete Mudrc.

Úrovně Mudrce: hledání dokonalé objektivní pravdy, sledování expertů / kritické myšlení, vlastní odbornost / moudrost a důvěra ve vlastní expertízu.

         archetyp Mudrce Veronika Haluzová Veronika Haluzová je virtuální asistentka a převládá u ní osobní archetyp Klauna. Zároveň je dobrá ve vyhledávání informací všeho druhu, a dokáže vám je polopatě předat. Proto jsme na focení využily i knihovny a Klauna jsme řízly Mudrcem.

Objevitel

Archetyp spojený se svobodou, sebevyjádřením, nezávislostí, individualitou a posouváním hranic. Najdete jej hojně u outdoorových značek, cestovatelů, digitálních nomádů, průkopníků, častý je u koučů. Svoboda a hledání nových cest je jeho nejdůležitější hodnotou.

Úrovně Objevitele: fyzické putování, zkoumání světa / hledání vlastní identity / vyjádření vlastní individuality

Cesta lesem - archetyp Objevitele

S koučkou Majou Bourkovou jsme vyrazily fotit do lesa. Archetyp Objevitele najdete nejčastěji v přírodě a důležitým motivem je cesta (ať ve fyzickém či přeneseném slova smyslu).

Psanec / Rebel

Tvoří si svá vlastní pravidla, porušuje zaběhlé konvence, nebojí se radikálních kroků, které mouho být i za hranou zákona, je odvážný. Reaguje na potřebu klientů „upustit páru“ skrz dobrodružství, nebo se vyhranit vůči většinové společnosti. Máte rádi heslo – „pravidla jsou od toho, aby se porušovaly“? Pak vám bude tento archetyp sedět.

Úrovně Psance: odklon od většinové společnosti a zpochybnění konvencí / šokující chování /  rebelie, revoluce    

Jana Jánová, rebelská koučka, a jedno z mých úplně prvních brandových focení. Inspirací nám byly Janiny modré vlasy, tetování a její styl oblékání. Opět motiv cesty, tentokráte rebelsky – po kolejích. Jana má jako druhý archetyp Kouzelníka a natáčí imaginativní vizualizace, proto jsme u některých fotek popustily uzdu fantazii.      

Kouzelník

Nebojí se velkých vizí, plní sny a pomocí vnitřní transformace přeměňuje i vnější svět. Snaží se pochopit fungování vesmíru a aplikovat jeho zákony. Dopomáhá k růstu/osvícení/hojnosti/zhmotnění vizí, atd. Archetyp spojený se spiritualitou, psychologií, ale také inovativními technologiemi a imaginací.

Úrovně Kouzelníka: prožitek přeměny a zprostředkování kouzelných okamžiků / stav mentální tělesné a duchovní jednoty za cílem dosažení vize / zázraky a zhmotnění vizí                                                                                                                                                                                                                                                Archetyp kouzelníka

Jana S. v době, kdy ve skupině lítali draci a online byl na vzestupu, sázela na archetyp Kouzelníka a výraznou stylizaci. V době vrcholu koronavirové epidemie to byl pro mnohé z nás příjemný únik z reálného světa do krajin, kde je vše možné.

Hrdina

Dodává odvahu, sebevědomí, zaměřuje se na cíl, vítězství a zdolávání výzev. Ideální pro sportovní značky, záchranné složky a produkty či služby, které pomáhají s překonáváním překážek i nás samotných.

Úrovně Hrdiny: dosažení vítězství překonáním výzev / loajální služba rodině, komunitě, zemi, firmě / odvaha činit svět lepším (často skrze sebeobětování)     

Barbora Večeřová - archetyp Hrdiny Barbara Večeřová je sportovní šamanka. Je mixem archetypů Hrdiny a Kouzelníka. Její hrdinská část motivuje a nakopává klienty k pravidelnému pohybu.                                                                                                                                                 

Milenec

Archetyp, který pomáhá nalézat a dávat lásku, intimitu. Vášnivý, výjimečný, zářivý, otevřený, vizuálně přitažlivý. Často spojen s krásnými či požitkářskými produkty.

Úrovně Milence: hledání sexu či romantiky / cesta za štěstím / duchovní láska, sebepřijetí, extatický zážitek                                                                                                                                                                                         

Květa Kolouchová - archetyp MilenceKvěta Kolouchová a  její stránka „Milence“. Zabývá se ženskou cykličností, vztahy, sebepřijetím a krásou, ale také seberozvojem a zdravým životním stylem.

Klaun / Šprýmař

Archetyp, který miluje zábavu, užívá si život plnými doušky tady a teď a děsí se nudy. Je hravý, vtipný, kreativní a bláznivý, jeho hlavním cílem je mít se dobře. Pokud nabízíte zábavu či řešení problémů s lehkostí a vtipem, pak se inspirujte tímto archetypem.

Úrovně Klauna: život jako hra a zábava / vtip a vynalézavost, jež pomáhá překonat překážky / naplněný život v přítomném momentu

                     brandové archetypy klaunVirtuální asistentka se slabostí pro Terryho Prachetta a s archetypem Klauna. Říkáte si, jak to jde dohromady? Jednoduše, Veronika Haluzová za vás udělá práci, která vás nudí, abyste mohli dělat jen to, co vás v podnikání baví. Navíc je  s ní neskutečná legrace a vždy ji vidíte s úsměvem od ucha k uchu.

 

Jeden z nás / Holka od vedle

Pro klienty, kteří nemají potřebu příliš vybočovat, cení si dobrých vztahů, poctivé práce a obyčejného života. Jeho hodnotami jsou skromnost, sounáležitost, komunita, selský rozum, spolehlivost, je pro něj důležitá přátelská komunikace.

Úrovně Jednoho z nás: touha někam patřit a zbavit se osamělosti / propojování, navazování vztahů / humanita, každý jedinec si zasluhuje důstojné a rovné zacházeníbrandový archetyp holka od vedle

Lucie Urbánková je rodinná, svatební a brandová fotografka a za svůj hlavní archetyp považuje Jeden z nás, neboli Holka od vedle. Je pro ni důležité navodit přátelskou atmosféru, aby se klienti při focení cítili dobře. U fotek jsme se inspirovali také názvem její značky Bright moments, chtěla jsem, aby fotky působily opravdu zářivým dojmem.                   

Pečovatel

Altruistický, nesobecký, empatický a mateřský archetyp, který však může hraničit se sebeobětováním. Pomáhá s péčí o druhé, je proto nedílnou součástí všech pomáhajících a pečujících profesí, produktů a služeb.

Úrovně Pečovatele: opatrování závislých osob (dětí, nemohoucích) / vyvážená starost o sebe i druhé / altruismus – pomoc širokému okolí, či celému světu

brandový archetyp pečovatel

Míša Fialová, máma tří dcer, manželka, zdravotní sestra, speciální pedagožka a terapeutka, která při své práci využívá jemné síly Bachových esencí. Jako by byl archetyp Pečovatele napsán přímo podle ní.

 

Vládce

Pomáhá vést a řídit, vnáší pravidla a struktury do chaosu. Je na úrovni, přemýšlí ve velkém, obklopuje se luxusem, důležitá je pro něj prosperita a úspěch, vysoká kvalita, profesionalita, ale také bezpečnost.

Archetyp pro luxusní a V.I.P. služby a produkty,  leadry a špičky na trhu, politiky, stejně jako pro služby přinášející organizovanost, bezpečnost, dodržování zákonů (daně, právo, atd.).

Úrovně Vládce: převzetí zodpovědnosti za svůj život / hlava rodiny či vedení skupiny, firmy /  vůdcovská role ve společnosti, komunitě, vládě

Barbora Handzelová - archetyp Vládce

Barbora Handzelová, terapeutka, koučka, manažerka. Pracuje s týmy, jednotlivce vede v terapiích k tomu, aby vzali život do svých rukou.

Tvůrce

Podporuje sebevyjádření, kreativitu a uspokojení z tvůrčího procesu skrze zlepšování tvůrčích dovedností. Je pro něj důležité uskutečňování vizí a nápaditost. Má vkus a často se vyhýbá komerci, někdy upadá do přílišného perfekcionismu. Ideální pro kreativní profese nejen v umění, ale také pro inovace. Vhodný  pro služby a produkty, které pomáhají se sebevyjádřením, prezentací nebo s tvůrčími a kutilskými projekty ostatním.

Úrovně Tvůrce: radost z kreativního procesu, nápodoba ostatních / autenticita, ztvárnění vlastní vize, sebevyjádření / inovace, krása, nadčasová tvorba, která má vliv na společnost

brandový archetyp tvůrce

Petra Gregušová je grafička tvořící firemní a brandové identity. Přestože má archetyp Tvůrce, bylo pro ni důležité, aby fotky splynuly s webem a neodváděly příliš pozornost od její grafické práce v portfoliu. Jako leitmotiv jsme se rozhodly využít žlutou barvu, kterou má ve své vlastní vizuální identitě.

Jak se inspirovat archetypy ve fotografii?

Archetypy využijete hlavně při přípravě brandového focení. Pomohou vám při výběru prostředí, oblečení, barev, symboliky, ujasníte si, jakou škálu emocí chcete vyjádřit (Vládce si žádá luxus a dojem lídra, Milenec zase něco intimnějšího, láskyplného, nebo vzbuzujícího touhu, vášeň a požitkářství, Objevitele najdete často v otevřené krajině hledícího do nedozírných dálek).

Využijte sílu Pinterestu pro váš moodboard

Pinterest je skvělý v tom, že vyhledává pomocí vizuální podobnosti. Pro další inspiraci jsem pro vás připravila přehlednou nástěnku, kde jsem se pokusila vystihnout archetypy v jejich čisté podobě.

Můžete ji využít jako start pro vlastní moodboard. Na počátku stačí uložit pár fotek, které s vámi rezonují, na svou nástěnku. Pak už vám Pinterest sám začne nabízet fotografie, které by se vám mohly líbit.

brandové archetypy na pinterestu

Pinterest je nedozírná studnice vizuální inspirace, využijte ji při hledání svého vlastního stylu i při přípravě na brandové focení.

Kromě barevných inspirací a náladovek si můžete na pinterestu vyhledat, jaké brandové fotky využívají podobné profese (doporučuji vyhledat hesla jako brand photos, personal branding photoshoot, brand photoshoot a přidat název profese – coach, therapist, atd.)

Až budete mít ucelený moodboard, zamyslete se, co mají fotografie a obrázky společné: Jsou světlé/tmavé? Převládá nějaká barva? Jsou spíš strohé a nebo uvolněné? Zářivé či tajemné? Cítíte z nich jemnost, nebo sílu? Jaká je na nich atmosféra, jaké je prostředí? I to vás může dále inspirovat při vytváření vlastních fotek.

Inspirujte se hlavně sami sebou

Jelikož nejste produkt, ani obrovský koncern, máte tu obrovskou výhodu, že můžete vyjít ze své vlastní osobnosti (klidně se inspirujte i jinými typologiemi, které jsou vám blízké, jako MBTI, nebo vaším jedinečným příběhem).brand focení inspirace

Monika Svobodová propojuje terapie s homeopatií, využívá archetypů a sama vychází z jungiánské psychoanalýzy, takže jsme si neodpustily odkaz na Červenou Karkulku. Jako inspiraci pro ostatní brandové fotky mi poslala video šaramantních Francouzek diskutujících na zahradě venkovského zámečku. Přála si zachytit podobnou atmosféru, což se nám myslím povedlo.

Autentičnost je při osobním podnikání důležitá. Archetyp přizvěte jen jako vodítko a zkratku k vašemu vlastnímu stylu komunikace, rozhodně jej neberte jako dogma.

Přemýšlejte o ztvárnění svých hodnot v rámci toho, jaká jste, co máte ráda a co vás vystihuje.

Nakonec vám inspirací může být něco úplně jiného než archetyp. Oblíbená barva, specifická atmosféra, kterou chcete na fotkách zachytit, nebo jen autenticky ukážete, kým jste, a vaše přirozené prostředí obraz dotvoří.

archetypy autenticita

Ivana Dudková se věnuje výživě a ženským kruhům, propojuje stravovací návyky s ženskou psychikou. Respektuje sezónu, nachází inspiraci ve stravování předků.  Tady nebylo třeba o archetypech moc přemýšlet, prostě jsem zachytila kus jejího života – starou roubenku, zahrádku, i louku za humny. Pokud bych jí měla vybrat archetyp, bylo by to Neviňátko a jeho návrat k jednoduchosti, starým časům a moudrosti přírody.

Věřím, že vám článek dal nové podněty, jak přemýšlet o svých brandových fotografiích. A pokud cítíte, že chcete vaše fotografie tvořit se mnou, bude mi ctí! Stačí mne kontaktovat.

www.luciedeutsch.cz

www.katalogpodnikatelek.cz/katalog/lucie-deutsch/

Shares