Vyberte stránku

CÍTÍŠ SE VYMAČKANÁ JAKO CITRÓN?

Možná to zažíváte také – máte rozplánováno několik kampaní, které se v průběhu roku různě prolínají, do toho konzultace či projekty pro klienty. Absolvujete mnoho různých online kurzů, školení a seminářů. Jak začít a být konečně úspěšná. Jak podnikat lépe, jak zvládat více…

To samotné vyjde kolikrát i více než na jeden plný úvazek. Co na tom, že k tomu vedete paralelně život rodinný a osobní?

Tento článek věnuji všem ženám, které zajímá téma podnikání a bytí ve flow.

 

SÍLA PŘECHODOVÝCH RITUÁLŮ

Ve své práci se soustředím na děje v „magické realitě“. Provázím ženy procesem vědomé transformace. Dnes jsem tu proto, abych vám ukázala, jak využít přechodové rituály v tzv. „energy managementu“. Princip vědomého uzavření jedné životní fáze a vstup do fáze nové můžeme uplatnit pro všechny roviny života v makro i mikro měřítku.

Přechodový rituál je akt přechodu jednotlivce či celého společenství z jedné životní fáze do druhé, který přináší kvality vyšší úrovně (jsme dospělejší, stabilnější, více v integritě, vnitřně svobodnější, silnější). Takovéto rituály pomáhají vypořádávat se s důležitými životními změnami.

Některé rituály se udržely v naší společnosti dodnes. Možná se vám vybaví křtiny, svatba či pohřeb. Často ovšem nevědomky kloužeme po povrchu tradice a nevidíme, co a proč se v průběhu rituálu odehrává v rámci energetického posunu. Během přechodového rituálu uzavíráme vše staré a již s tím dále neztrácíme energii a čas.

 

PŘIROZENÉ CYKLY A HLADKÉ PLYNUTÍ

Život na Zemi se odehrává v cyklech. Roční období, měsíční fáze, střídání dne a noci. Toto je princip cykličnosti, který je otisknut i v nás ženách. K tomu je ovšem nutné připočítat další události, které se nám v životě dějí.

Emocionálně vypjaté chvíle potřebují mnoho naší pozornosti, tedy energie. Stres, uvíznutí v traumatech, zásadní životní změny v partnerství, rodičovství, nejistota fyzického zázemí… To všechno nám odčerpává energii.

Vše má svůj začátek, prostředek a konec. 

Každý cyklus má fáze růstu, vrcholu, poklesu a úplného propadu. Naše civilizace se zaměřuje zejména na růst a vrchol. Pro udržitelnost života (i podnikání) je nutné zahrnout do plánování i fáze poklesu a propadu. V praxi to znamená čas na ukončování, integraci a odpočinek mezi projekty.

Řízení a plánování v souladu s množstvím dostupné životní energie je pro ženy podnikatelky zásadní dovednost. Životní energie je jedním z hlavních vstupů, které, kromě peněz, času, lidských zdrojů a fyzického materiálu, v podnikání máme.

Rovin, ze kterých můžeme „energy management“ nahlížet je více:

 • Jaká je má aktuální životní fáze? (jsem těsně po škole, bez dětí / žena v období raného mateřství / zralá žena s odrostlými dětmi)
 • V jaké fázi menstruačního cyklu jsem? (měřítko měsíční a otázka hormonálních proměn v těle, které mají vliv na naši výkonnost)
 • Jaké období roku zažívám z hlediska intenzity práce (např. kampaň / čas mezi kampaněmi)
 • Jaké je aktuální stav pro nejbližší týden / den (zdraví, množství položek na „to do listu“, zda jsou děti ve škole/školce či o ně přes den pečujeme, …)

 

Jak a kdy tedy využívat přechodové rituály? 

 

VELKÁ SHOW I VNITŘNÍ PRÁCE BEZ REKVIZIT

Ráda bych vypíchla několik zásadních momentů, které jako podnikatelky můžete zažívat a které si, dle mého názoru, opravdu zaslouží vědomou pozornost:

 • Začátek podnikání (často spojeno s odchodem ze zaměstnání, či návratem do pracovního procesu po rodičovské dovolené)
 • První platící klient
 • Začátek a konec velké kampaně
 • Začátek plátcovství DPH
 • Změna oboru
 • Přestěhování provozovny, expanze do dalších států
 • Fúze s dalším podnikatelem / firmou
 • Ukončení spolupráce s byznys partnerem
 • Ukončení či přerušení podnikání – jako celku či některé části portfolia

To jsou změny, které se často dějí jaksi mimochodem. Přitom se jedná o zásadní proměnu energie, se kterou dále podnikáme. Výše uvedené okamžiky bych neváhala spojit s vědomým přechodovým rituálem. Lze to pojmout různě. Od soukromého přechodového rituálu, kterým si podnikatelka projde individuálně, až po grandiózní mega akci se stovkami hostů. Záleží, co je v daném okamžiku pro podnikatelku nejvhodnější forma vzhledem k její povaze, charakteru události a samozřejmě i rozpočtu.

Absolutně klíčový je ale moment, kdy si podnikatelka uvědomí, že se něco změnilo.

Přechodové rituály slouží jako prostor pro přeladění. Ukončení fáze, která již není aktuální a vědomý vstup do etapy nové, kterou si definujeme a do které jdeme s konkrétním záměrem. To pomůže efektivně směřovat naši pozornost (= životní energii). Přechodové rituály lze vykonávat taktéž zpětně – k událostem, které proběhly před mnoha lety.

Pokud vnitřně setrváváme v neaktuální fázi, dochází k blokaci energie v našem systému. Jako když máte v počítači otevřeno příliš mnoho různých programů. To samé se děje s naší „operační pamětí“, pokud procházíme zásadními životními změnami a žádnou z nich neuzavřeme či neprohlásíme za ukončenou. Výsledkem může být zahlcení, neefektivita nebo úplný kolaps a paralýza.

 

RITUÁLY JAKO KAŽDODENNÍ PRAXE

Přechodové rituály můžete začít dělat samy a hned. Zaměřte se třeba na vědomé ukončování pracovního bloku a přeladěním se na rodinu. Taktéž se to týká přeladění mezi jednotlivými klienty – pokud se věnujete konzultacím či terapiím. Doporučuji nechat si mezi jednotlivými bloky čas navíc, kdy se zaměříte na své tělo a přítomný okamžik. Pár nádechů a výdechů a budete připraveny na další fázi – dalšího klienta.

Kromě vědomého dýchání, se můžete mezi jednotlivými fázemi uzemnit – projít se venku po trávě, vytřepat tělo při tanci, vizualizovat propojení s jádrem Země, něco sníst… Možností je mnoho.

Vzhledem k tomu, že „změna“ je jedinou konstantou našeho života, tak doporučuji věnovat tomuto tématu pozornost. Vědomý průchod malou i velkou změnou nám šetří mnoho životní energie.

RÁDA VÁS PROVEDU

Jmenuji se Alena Cardová a provázím ženy obdobím životních změn. Nabízím design a realizaci přechodových rituálů (osobního i pracovního ladění), vedu ženské kruhy živě i online a tvořím silové šperky a předměty s vloženým záměrem.

Procházíte-li náročným obdobím velkých změn, ráda vás podpořím na individuální konzultaci či pro vás připravím osobní přechodový rituál. 

Více informací najdete na mém webu.

Autorka: Alena Cardová

Shares