Vyberte stránku

 

Urobiť online workshop (WS) je skvelá príležitosť. Nadviazať prvý blízky kontakt, zvýšiť svoju dôveryhodnosť a expertízu, byť viditeľná (doslova). Dobre vedený workshop je ako jazda na divokom žrebcovi po islandskej pláži – vietor vo vlasoch a sloboda v krvi.

Teda, ak máš odvahu naskočiť a vieš, ako mať situáciu pod kontrolou. Lebo ak nie, môžeš nepríjemne naraziť a skončiť tvárou v piesku. Masochistiek tohto typu bude málo. Pre vás ostatné mám kroky, vďaka ktorým povediete svoj workshop v pohode. A pokojne aj opakovane.

Krok #01: Poctivo sa priprav. Neimprovizuj. Nespoliehaj sa na flow.

Maestro improvizácie, Milan Lasica povedal, že najlepšia improvizácia je pripravená improvizácia. V začiatkoch potrebuješ štrukturovanú prípravu, scenár, predstavu o časovom objeme. Nie hlavu v oblakoch. Vedenie workshopu nie je súťaž v improvizácii. Nie, ani vtedy, ak robíš WS zdarma, ani ten, na ktorý prídu iba Tvoje kamošky.

AKO VYZERÁ DOBRÁ PRÍPRAVA WS?

01.1 Príprava obsahu

 • Ako chcem, aby sa ľudia na mojom WS cítili?
 • Aké vedomosti chcem účastníčkam WS odovzdať?
 • Čo z toho skutočne potrebujú?
 • Ktoré informácie sú nutné minimum?

Odpovedz si na tieto otázky čo najkonkrétnejšie. Vytvor si jasnú predstavu o obsahu, ktorý chceš odovzdať, ak WS „pôjde tak, ako má“. Vytvor si druhú predstavu – teraz vyber ten obsah, ktorý je nevyhnutný a na 100% ho chceš doručiť ľuďom (krízový plán B).

Pozor na zahltenie publika i seba. Zvlášť vtedy, ak sa vo svojom odbore vyznáš až príliš dobre a robíš to dlho. Alebo si začiatočníčka a chceš presvedčiť o tom, čo všetko vieš a ako veľmi sa vyznáš. Profesionalita nerovná sa kvantum obsahu. Profesionalita je vhodne zvolený a dobre odkomunikovaný obsah.

Často totiž príde pocit, že VŠETKO dôležité. Nie, nie je. Pozri sa na to očami ľudí – skutočne to všetko potrebujú počas 1 workshopu, teda napr. v rozsahu 2 – 3 hodín?

Aký z toho máš pocit? Paralyzuje Ťa to, si napätá alebo stratená? Nevieš „ako to tam napchať a ako to stihneš?“ Skvelé, ZREDUKUJ OBSAH pokojne o 50%.

A hľadaj cestu, ako pokračovať – napr. vytvoriť druhý beh workshopu, nadväzujúci obsah ako individuálnu starostlivosť o klientku v podobe konzultácií, VIP služba a pod.

01.2 Výber formy

 • Aký je maximálny a minimálny počet ľudí?
 • Ako dlho bude workshop trvať?
 • Ako získam od ľudí feedback?

Workshop je typický tým, že lektorka pracuje naživo s interaktivitou účastníčok, komunikácia nie je jednosmerná. Skupina je menšia, ľudia majú možnosť si tému „ochytať“ už v priebehu workshopu. Každý má viacero príležitostí aktívne sa zapojiť.

Vytváraš priestor zodpovedať individuálne otázky, spoznať konkrétne potreby svojej cieľovky, umožniť ľuďom učiť sa zo skúsenosti, ideálne podfarbenej pozitívnymi emóciami (zvedanosť, radosť, spokojnosť, prijatie, spolupatričnosť), reagovať na seba navzájom a obohacovať sa.

Aby toto všetko bolo aj dosiahnuteľné a možné v praxi, pozrime sa na zásadné formálne kritériá:

Počet účastníčok/kov. Je to Tvoja voľba.

– Ak chceš intímnejšiu atmosféru (máš špecifickú tému), ak rada diskutuješ, ak im chceš poskytnúť priestor otvorene hovoriť o svojej skúsenosti, zvoľ skupinu v rozsahu 6 – 12 ľudí.

– Ak chceš podporiť diskusiu medzi nimi, ak chceš realizovať brainstormingové aktivity, pozbierať čo najviac názorov a nápadov, ak je pridaná hodnota práve vo vzájomnej dynamike skupiny, tak zvoľ skupinu 13 – 25 ľudí.

– Ak chceš, aby pracovali individuálne s pracovnými listami a materiálmi, ktoré im priebežne/vopred vytvoríš a pošleš, ak Ti nevyhovuje byť stále na obraze, pokojne ľudí môže byť 25+.

Pri voľbe veľkosti skupiny zohráva úlohu najmä Tvoja lektorská skúsenosť, Tvoja osobnosť a cieľ, ktorý chceš workshopom dosiahnuť.

Moja skúsenosť zo supervíznych konzultácií k online workshopu ukazuje, že sa klientkám častokrát uľaví, keď zistia, že nemusia napr. ako jemné introvertky „robiť show na obraze“ pre 50+ ľudí. Môžu urobiť WS v energii a atmosfére, ktorá je pre ne prirodzená. WS bude mať zmysel, prinesie spokojné účastníčky a prinesie dobrý pocit a zisk jeho autorke. Win-win.

 

Workshop je Tvoj svet. Ty jediná určuješ, čo a ako bude. Ber ohľad na seba. Ak bude workshop vyhovovať Tebe ako hostiteľke, ak na workshope budeš doma, budú sa na ňom cítiť dobre aj ostatní.

 

Dĺžka workshopu a scenár. Už v tejto fáze odporúčam načrtnúť si scenár. Slúži Tebe ako lektorke. Spomínaš na úvodné riadky? Potrebuješ mať divokého koňa pod kontrolou a vyhnúť sa pádu ksichtom do piesku.

Realizácia workshopu sa nedeje sama. Naopak – Ty si stanovuješ, koľko času budeš venovať jednotlivým častiam WS. Čím lepšiu predstavu o čase vyhradenom na jednotlivé časti WS budeš mať, tým sebaistejšia v lektorskej pozícii budeš.

Príklad scenára WS  v trvaní 120 min:

17:30 – 17:40 (10 min): úvod, predstavenie seba, informovanie o pravidlách a agende workshopu (face to face)

17:40 – 18:00 (20 min): Zoznamovačka – aktivita na predstavenie účastníčok, prehľad o ich očakávaniach, súvislostiach, prečo na WS prišli. Odporúčam realizovať ako warm-up aktivitu., nepodceniť jej význam a nevynechať.

18:00 – 18:15 (15 min): Základné informačné minimum – teoretické veci (pokojne zdieľaná prezentácia/ukážky z praxe, videoukážka atď.)

Odporúčam využiť čo najviac zmyslových kanálov. Svoj hlas doplniť obrazom/infografikou/textom. Stúpa šanca, že si to podstatné zapamätajú. Publikum sa jednotne naladí na tému WS.

18:15 – 18:30 (15 min): Podnet na diskusiu (nadväznosť na teóriu) – položená otázka, zadanie (vymenujte, spomeňte si na, zamyslite sa, ako u vás…).

Striehnuť čas pri zhovorčivých ľuďoch, asertívne zastaviť jednotlivcov, ktorí dominujú na úkor ostatných, osloviť menej dominanté osoby, rešpektovať minimalistické reakcie. Pripraviť sa na hĺbavejšiu skupinu – mať repertoár odpovedí a doplniť za seba, ako svoj názor/skúsenosť. Prevencia strachu z ticha a nízkej odozvy.

18:30 – 19:00 (30 min): Aktivita (v skupinách/dvojiciach/individuálne). Sprevádzať zadaním, jasne štrukturovať túto jadrovú časť WS.

Napr.: Je pre nami skupinová práca, rozdelím vás do miestností. Je pre vás zadanie zrozumiteľné, viete, čo máte robiť? Budete mať v rámci skupín súkromie. Po ukončení času, ktorý na túto časť máme, sa stretneme v hlavnej miestnosti a budeme medzi sebou zdieľať to, na čo ste v skupinách prišli.

Môže ísť o konkrétne zadania (individuálne), o riadenú imagináciu, o skupinový brainstorming (najčastejšie pozitívne skúsenosti, najväčšie problémy, generovanie možných riešení a pod.).

Ty ako lektorka získavaš v tomto bode čas na osvieženie, ujasnenie toho, kde si v rámci scenára, čo chceš urobiť do konca WS, čo by konkrétne táto skupina ocenila. Vydýchneš, vypneš na moment kameru aj mikrofón.

19:00 – 19:15 (15 min = 3×5 min na skupinu): Vzájomné zdieľanie, prepojenie do súvislostí, vlastné odborné komentáre. Uzatváračka hlavnou pointou

19:15 – 19:30 (15 min): Zhrnutie najdôležitejších informácií a toho, čo vyplynulo zo skupinovej práce (dosiahnutie cieľa WS). Pomenovať ďalšie kroky – možnosti kontaktu, spolupráce, individuálnej práce na sebe. Nechať krátky priestor tomu, kto chce na záver zdieľať svoje dojmy. Záverečný vstup – jednoznačný záver zo strany lektorky.

Naznačenie ďalších možností – ustriehnuť rozsah, aby ľudia neodišli z pocitom neukončenosti alebo nedostatočnosti. Naopak, vzbudiť zvedavosť, jasne formulovať, čo sme dnes na WS urobili a aký to malo zámer a zmysel. Pre ľudí, nie pre Teba, ako lektorku/expertku.

Neprekračovať stanovený čas (toleruje sa max. 10 min – odporúčam to v závere WS komunikovať).

 

V zásade platí, že čím kratší workshop, tým prepracovanejšia musí byť jeho príprava. Čím dlhší workshop, tým viac je potrebné dbať na prestávky a pestrosť aktivít a foriem prezentácie obsahu. Mať predstavu o čase Ti dá jasné mantinely a istotu.

Počas workshopu ako lektorka musíš vedieť, kde si a čo sa deje. Môžeš sa cielene rozhodnúť, ktorú časť predĺžiš (lebo máš skvelú skupinu, ktorá zdieľa vzájomne obohacujúce veci) a ktorú skrátiš/vynecháš (lebo vieš, že to video pustiť nemusíš alebo im tú teóriu pošleš emailom ako pdf po skončení workshopu).

Scenár je potrebný pre Teba. Publikum potrebuje v úvode WS základnú predstavu, ktorá môže znieť napríklad takto: „Je pred nami 120 minút, počas ktorých sa s vami podelím o zásadné informácie, spoločne vytvoríme mapu možností a riešení. Budete mať tiež priestor na individuálne otázky a diskusiu“.

01.3 Ľudský rozmer (ja & oni)

 • Emócie a vzťah.
 • Dôveryhodnosť a spoľahlivosť.
 • Rešpekt a partnerská komunikácia.

Nadýchni sa a usmej sa. Teraz, aj počas workshopu. Spontánnosť, obyčajná ľudskosť a srdečnosť absolútne nenabúrajú dojem profesionality. Naopak, ideálne sa dopĺňajú. Zaujímaj sa o ľudí, smelo a s citom formuluj otázky. Buď tam s nimi naozaj a nikdy nevenuj viac pozornosti obsahu, než ľuďom.

Nemusíš vedieť všetko. Neboj sa, že „sa ukáže“ niečo, čo nevieš. Áno, môže sa stať, že dostaneš otázku, ktorá Ťa prekvapí. Čo vtedy? Spoľahni sa na svoje skúsenosti a skupinu.

– Zažila si niečo podobné?

– Riešila si s klientkou niečo podobné? Čo vtedy fungovalo? Ako to dopadlo?

– Nemáš ani šajn? Nevadí. Poďakuj za otázku. Buď autentická a pokojne povedz, že si sa nad tým takto ešte nezamyslela. Oslov skupinu, čo si o téme myslia ostatní. Diskutujte, otvárajte témy spoločne. Veď skupinu, komunikuj nahlas, k akému výsledku ste došli. Nemusíš vedieť odpovede na všetky otázky. Potrebuješ ale zaujať jasný postoj a nenechať sa zneistiť v pozícii profesionálky a hostiteľky workshopu.

Hovor s nimi slušne a asertívne. Nech sa deje čokoľvek. Drž pevné hranice, svoje aj ostatných ľudí na workshope.

 

Krok #02: Realizácia workshopu

Je to tu. Deň D. Hodina H. nepotrebuješ nič viac a nič menej, než plnú pozornosť – svoju. Vnímaj seba, počúvaj, čo hovoria ľudia, naciťuj, čo prežívajú a buď tam s nimi naozaj. Ty nie si skrytá v zákulisí – Ty si hostiteľka a vedieš.

Takže, ak za dverami žije zbytok rodiny – zamknúť dvere. Ak Ti zvykne vysychať v hrdle, pohár s vodou po ruke, ak sa Ti potia dlane, papierové vreckovky na dosah.

Papier, pero, scenár na očiach. Nabitý notebook, s dostatočným predstihom nastavené a otestované technické veci, dobré svetlo, dobrý zvuk. Ochytaná platforma, na ktorej online workshop realizuješ.

Pamätaj, si pripravená a Ty si tu doma. Je to Tvoj workshop, Tvoja pohoda. Prídu ľudia, ktorých si si vybrala, lebo dobre poznáš svoju cieľovku. Môžeš sa tešiť. Lebo oni sa tešia tiež. Vnímaš? Pozitívny mindset je základ.

Ja osobne som za 10 rokov lektorskej praxe nezažila účastníčku/ka, ktorá by mi priala niečo zlé. Ľudia neprídu na workshop, aby Ti priali neúspech a striehli na chyby. Takže chill out. Urob si to tak, aby ti v tom bolo pekne. Aj tak sa nebudeš páčiť všetkým. (A ak s Tebou pri tejto vete trhlo, pozrela by som sa na nerealistické očakávania a iné témy, spojené s myšlienkovými presvedčeniami s dobrou terapeutkou resp. koučkou).

Obleč si to, v čom sa cítiš pekne a pohodlne. A nezabudni mať pri sebe čokoľvek, čo Ti dodáva energiu, uzemňuje Ťa, pomáha. Ja mávam zapálenú sviečku, budík s dobre čitateľnými hodinami a selenitové srdce, ktoré omieľam v dlaniach.

 

Krok #03: Feedback  a sebareflexia.

Práca na workshope pre Teba nekončí odhlásením ľudí z online miestnosti. Tak, ako príprava predchádza realizácii, tak feedback a reflexia uzatvára Tvoju workshopovú kapitolu.

Ak sa hráme s metaforou divokého koňa, na ktorom si si zajazdila, tak: potrebuješ bezpečne jazdu ukončiť, zosadnúť, koňa pohladiť, pozrieť mu z očí do očí a nechať ho ísť. Aby ste sa pri ďalšom stretnutí dobre poznali a vedeli, čo od seba navzájom môžete čakať. Aby ste zo seba nemali obavy, ale dobrý pocit.

03.1 Feedback od ľudí, ktorí sa zúčastnili Tvojho worshopu potrebuješ čo najčerstvejší.

Najlepšie je pýtať si feedback v závere WS. Informuj ľudí o tom, že im po skončení WS príde formulár, ktorý ich žiadaš anonymne vyplniť a odoslať.

Môžeš pred skončením WS poslať link na feedback-formulár aj do chatu (tí rýchlejší to urobia okamžite a potom to pustia z hlavy).

Čo feedbackom získaš?

 • Povzbudenie do ďalších realizácií.
 • Príležitosť lepšie prispôsobiť obsah aj formu workshopu ľuďom, dosiahnuť ich väčšiu spokojnosť.
 • Vyhneš sa opakovaniu toho, čo nefugovalo podľa očakávaní.
 • Nástroj na pozorovanie vlastného progresu.
 • Predstavu o potrebách konkrétnej skupiny ľudí.

 

03.2 Sebareflexia a odmena

 • Ako si sa cítila počas realizácie a ako Ti je teraz, keď je po všetkom?
 • V ktorých pasážach si si to naozaj užívala?
 • Kde to trochu viazlo?
 • Čo urobíš nabudúce inak, aby Ti v tom bolo lepšie?
 • Ako sa odmeníš za to, čo si zvládla?

Odpovedala si si? Skvelé. To je všetko. Viac sa v tom nevrtaj, nevracaj sa k detailom. Daj si sprchu a uzavri to. Prečo?

To podstatné si budeš pamätať určite aj o mesiac. Ostatné je pasé.

Názor ľudí Ti prinesú odpovede z feedback-formulára.

Viac, než analýza minulej skúsenosti, Ti pomôže láskavosť k sebe a ďalšia nová skúsenosť.

Kľúčová otázka znie: Kedy budeš robiť workshop znova?

 

O AUTORKE ČLÁNKU:

Moje meno je PhDr. Zuzana Tomčíková a som psychologička, psychoterapeutka a lektorka. Mám 10-ročnú prax s vedením a tvorbou tréningov, workshopov a sebarozvojových programov (prezenčne aj online). Stretnutiami pod mojím vedením prešlo viac ako 1500 ľudí v rámci cca. 2400 lektorských hodín. Psychologickým poradenstvom a terapeuticky pomáham ženám znovu nájsť seba a byť hrdinkou vlastného životného príbehu. Témy, ktoré s klientkami často spracúvam, sú: zdravé sebavedomie, duševné zranenia a bolesť, vysoké nároky na seba, starostlivosť o seba, život v autenticite, osobné hranice.

Ak plánuješ svoj workshop a chceš ho vyladiť čo najlepšie, môžeme o tom hovoriť na supervíznej konzultácii (Zoom, 60 min, audiozáznam).

Ak cítiš, že si skôr potrebuješ „upratať“ mindsetové veci a sme ľudsky v súlade, rada sa na to s Tebou pozriem terapeutickou optikou.

Ak ak sa zatiaľ nepoznáme, pozývam Ťa do skupiny Esencia silnej ženy , kde ženy pravidelne učím princípy sebapoznania a starostlivosti o svoje duševné zdravie.

Shares