Vyberte stránku

Dnes máme k dispozici mnoho odborníků na hledání našich darů i kvalit, ale v tomto článku vás navedu k tomu, že se naučíte, jak je hledat samy, nebo s pomocí pár přátel. Jsem totiž přesvědčena o tom, že nikdo z těchto odborníků nepokryje naše talenty tak obsáhle, jako vlastní výzkum a celoživotní pozorování. Tím neříkám, že nás zjišťování našich darů od jiných lidí nemůže nasměrovat, ale pojďme převzít zodpovědnost za sebe a naučit se vidět naše aktuální talenty samy v sobě a na tom základě stavět své podnikání.

Tímto stylem získáte bezpodmínečnou důvěru ve své schopnosti a připravíte se k jejich okamžitému používání. Nebudete muset čekat na to, až se s nimi dostanete do souladu.

Naše talenty se rozvíjí, mění, objevují a my s nimi dle toho můžeme pracovat. Můžeme je hledat mezi silnými i „slabými“ stránkami. Je důležité si uvědomit, že při zjišťování našich talentů by nás neměl blokovat strach a věty typu „to určitě není tak dobré, abych to nazvala svým talentem, to nikoho nebude zajímat“. Budete tedy pracovat tak, že si i ty nejmenší detaily a poznatky budete zapisovat.

Znát nejprve sebe je alfou a omegou tvorby vašeho podnikání. Sebepoznání je celoživotní proces, ale my jsme teď a tady a přímo v této chvíli potřebujeme znát naše aktuální kvality. Nebudeme čekat, až někam dojdeme. Jsme perfektní tady a teď.

Položte svým známým, přátelům a klientům pár jednoduchých otázek a zkuste si samy udělat obrázek o tom, jak vaše energie působí na ostatní. To dále můžete zahrnout do vašich prodejních textů. Prozkoumejte i zpětné vazby, pokud je máte.

 

Otázky pro známé a klienty:

  • Jak se cítíš v mé přítomnosti?
  • S čím bys za mnou šel/šla, kdybys potřeboval/a pomoci?
  • S čím si myslíš, že bych mohla pomoci světu?

Dále si samy odpovězte na tyto otázky, které vás jistě nasměrují k tomu, co je vaším hlavním talentem a zároveň koníčkem. Jinak řečeno to, v čem rozhodně můžete začít podnikat, když se pro to rozhodnete.

 

Otázky pro vás:

  • Co chci a co mohu se svými talenty lidem přinést tady a teď?
  • Co ve svých službách určitě dělat nechci – co mě nebaví?
  • Co mě naopak velmi baví a chci to dělat?
  • Co již umím a mohla bych to do služby zařadit?
  • Jak by tedy mohla služba probíhat?

Tímto způsobem se můžete samy sebe ptát na mnoho věcí. Pokud si odpovědi budete zapisovat, dokážete si dát dohromady jedna a jedna a vytvořit podnikání na základě vašich talentů.

Pokud potřebujete pomoci s aktivací vašich darů tak, abyste si jich všimly a tvořily svůj život na jejich základě, mrkněte se na mou službu Opečování duše / Aktivace darů duše.

Autorka: Štěpánka Vernerová

Přidejte se k facebookové skupině pro podnikatelky

Shares