Vyberte stránku

Už jako dítě viděla…

Vždycky nějak cítila…

Občas se jí stalo, že…

                             …ale raději o tom moc nemluvila.

 

Nová doba – nový rámec

 

V rebelkovské skupině JanyS pro podnikající ženy se začaly množit případy žen, které psaly zprvu nesměle, pak čím dál hlasitěji o svých… zvláštních schopnostech (byla jsem jednou z nich). Shodly jsme se na tom, že označení „čarodějnice“ není úplně vhodné pro všechny a hledaly jsme další slovo. Slovo, které bude vyjadřovat esenci darů a talentů, o nichž se dlouhá staletí veřejně nemluvilo, a když, bylo to buď nebezpečné, nebo kontroverzní.

Ty doby míjejí. Lidstvo i celá Země jde do nové etapy a v rámci této transformace si lidé čím dál více rozvzpomínají na to, co kdysi bylo přirozené. Dary a talenty se hlásí o své právoplatné místo. A je třeba vytvořit jim nový rámec v našem slovníku i myšlení, rámec, který nebude zatížen minulostí a předsudky.

Vidante se v tomto světle jeví jako ideální označení. V esperantu znamená „vidoucí, zřící“.

 

Probuzení do své síly

 

Mnoha ženám (a jistě i mužům, ale o tom mnoho nevím) se stává, že se jim jejich Vidante „schopnosti“ najednou začnou probouzet.

Mně se to stalo před 15 lety. Spontánně jsem začala pracovat s léčivou energií a „vidět“, co lidi bolí. Začala jsem si uvědomovat obrovskou zodpovědnost, kterou to s sebou nese, a hledala jsem někoho, kdo by mi pomohl se v tom zorientovat. A bylo to fakt těžké, protože nikdo takový nebyl. Občas se objevila nějaká informace, vodítko, sem tam se mi životem mihnul někdo, od koho jsem mohla pochopit aspoň něco. Odkud se to bere? Co můžu a co nesmím? Kde jsou hranice? Moje schopnosti se postupně rozšiřovaly, objevil se léčivý dotek, pak zpěv… a moje největší etická otázka byla: „Kdybych uměla udělat zázrak, jak bych věděla, kdy je na místě?“ Nějak jsem tušila… a dneska už vím.

Lidí v podobné situaci je hodně a bude jich čím dál víc. Jenže o tom veřejně nemluví – z pochopitelných důvodů. Je ale na místě začít. Protože časy se mění. Tyto „speciální schopnosti“ jsou naší přirozenou, i když zapomenutou nebo potlačenou součástí. Je to normální. Což ovšem neznamená, že povinné.

Důvod pro mlčení je většinou strach. Nechci se tu ohánět zážitky z upalování, které nemusí mít dotyčná osobní, stačí, že jsou v kolektivním poli. Někdy je to strach z „prostého“ odsouzení, z posměchu. Strach ze ztráty některých přátel.

A strach ze své vlastní síly.

Všechno je to v pořádku a je na místě to přijmout jako součást osobní a/nebo kolektivní historie. Potom se nadechnout a překročit to. Vyjít do svobody.

Když se budete neustále schovávat s tím, co umíte, víte, vidíte, cítíte…, nemůžete se stát sama sebou. Ten schovaný kousek vám prostě bude chybět. Sbohem, plný potenciále! Že někteří lidé z vašeho okolí odejdou, je pravděpodobné. Jiní ale přijdou, a budou to ti, kteří vás budou brát takovou, jaká jste. To se vyplatí, co myslíte?

 

Co to je Vidante schopnost

 

Cokoliv, co je mimo hranice základních pěti smyslů.

Jasno-zření. Jasno-slyšení. Jasno-cítění. Jasno-vědění.

Překračování limitů času – vidění do minulosti i do budoucnosti.

Překračování limitů prostoru – schopnost přemísťovat se, byť třeba jemnohmotně (astrálně).

Jsou to vlastně kanály vnímání, které dosud spaly a nyní se aktivují. Vědomí, že čas a prostor jsou iluze a svět je víc než hrubá hmota.

 

Praktická ukázka – studie mého případu

 

Já jsem tak postupnou cestou začala pracovat na dálku. V současné době dělám vysoce účinné energetické terapie na principu Cranio, kombinované s řízenou imaginací, integrací traumatu, zpracováváním minulých životů… podle toho, co společné pracovní pole moje a klientčino vynese jako žádoucí a potřebné ke zpracování. Výsledky jsou hluboké a trvalé.

Možná to vypadá zázračně, ale já vnímám, že to je jen… rozšířená fyzika. Otevření se možnostem. Vnímám, že čas i prostor jsou jen rámec naší fyzické existence, ve své podstatě iluzorní. Že je ve skutečnosti jedno, jestli je klientka ve vedlejší místnosti, nebo na Marsu. Protože když chceme, zkontaktujeme se. A i výsledky terapií se díky tomuto vědomí propisují do všech směrů prostoru a času.

I v rámci terapie jako takové se dějí věci, které vypadají zázračně. Ale je to zase jen uznání skutečnosti, že jsme víc než hmota, a že hmota je podřízena Duchu. Organizuje se podle toho, jak vypadá naše energetika. Když se na energetické rovině něco zpracuje, hmota se musí přizpůsobit. A to na úrovni těla i fyzické reality, která člověka obklopuje.

O tom, co se děje, ale nerozhoduji já, a svým způsobem ani klientka. Nepracuji z Ega. Klientka na začátku vyšle záměr a odevzdá se léčivému procesu. Mým úkolem je vytvořit ideální podmínky pro mocné samoléčebné mechanismy, které jsou přirozeně obsaženy v každé bytosti, a nechat vyjádřit klientčin systém tělo-duše-duch, kudy vede jeho cesta a na co je připravený. Pokud se stane něco, co vypadá zázračně, je to proto, že pro to byly vhodné podmínky. Neudělala jsem to já, stalo se to skrze mě.

 

Jste, nebo nejste?

 

Našla jste se v tom? Možná ano, možná ne. Oboje je v pořádku!

Možná nějaké takové schopnosti máte a pracujete s nimi vědomě. To může znít skvěle, ovšem má to i svá rizika. Velká moc – velká zodpovědnost.

Možná právě začínáte.

Znovu-objevila jste to, co pro vás bylo možná v dětství normální, ale potom to nějak usnulo. Nebo jste to potlačila. Má velký smysl své dary kultivovat, ale citlivě a s respektem k sobě samé, ke svým momentálním možnostem a kapacitě. Můžu vám s tím pomoci. Mezi mé klientky patří ženy s Vidante talenty, které s nimi chtějí začít vědomě a bezpečně pracovat. Cestou Cranio na dálku pročišťujeme v jejich poli i těle, co je třeba, aby se jejich schopnosti mohly postupně rozvinout naplno, v tempu, na které jsou připraveny. A v konzultacích jim předávám svých 15 let zkušeností a znalostí. Pomáhám jim uchopit jejich sílu bezpečně a v čistotě. A tím, jak rozvíjejí své talenty, se jim otevírají možnosti nových služeb ve prospěch celku. Protože to tak mají v plánu duše. Proto jsou teď tady.

Některé využívají jednotlivá setkání při Cranio nebo konzultacích. Funguje to velmi dobře.

A pro ty, které cítí, že dozrál čas a jsou připravené pro rychlý růst a pokroky, jsem vytvořila devítiměsíční V.I.P balíček Pro Vidantes. Je to intenzivní spolupráce se skvělými výsledky. Každý měsíc hodina Cranio a půl hodiny konzultace, v týdny, kdy neprobíhá Cranio, se setkáváme při hodinové konzultaci. Svým V.I.P klientkám nabízím svůj talent terapeutky i své komplexní know-how a zkušenosti.

V rámci balíčku ode mne dostávají luxusní knihu v kožených deskách pro své osobní poznámky a energeticky upravený drahokámen pro podporu na cestě. Jsem na ně intenzivně naladěná, takže mi navíc chodí formou channellingu informace k jejich talentům i tomu, jak je uchopit v byznysu. Více informací najdete v sekci Vidantes na mém webu.

Základy principů práce se svou energií jsem shrnula v digitálním produktu – sérii 11 e-mailů „Návod, jak vědomě a efektivně zacházet se svou energií – Praktická příručka pro začínající Vidantes“ a najdete ho v sekci Digitální produkty nebo na mých stránkách.

Nebo můžete začít zlehka stručnou verzí zdarma, jmenuje se „5 základních témat pro efektivní práci se svou energií v transformujícím se světě“. Je v sekci Informace zdarma nebo na mém webu.

 

A možná „nic necítíte“.

Nebuďte smutná a netlačte na sebe. Třeba nic takového nepotřebujete. Jinými slovy, určitě „to“ v nějaké formě máte (máme to všichni), jen teď není důvod to aktivovat. Nebo ještě nedozrál správný čas. Možná není vaše tělo nebo psychika zatím s to unést zátěž, kterou s sebou někdy tyto dary nesou. Zkuste se uvolnit do důvěry, že všechno má své místo a božské načasování. Je lepší nechat to plynout, než si zadělat na problémy.

 

Obezřetnost je na místě

 

Vzhledem k tomu, že se o této sféře zatím moc nemluví a obecně neví, jsou tu jistá úskalí. Například:

 

  1. Uzemnění

Je naprostý, totální základ!

Pracovala jsem před časem s jednou velice nadanou ženou s pokročilým vnímáním, velkými dary i potenciálem, ale s mizerným uzemněním. Nemohu nikoho do ničeho nutit, ale upozornila jsem ji, že jestli se pořádně neukotví ve hmotě, může to pro ni být velmi nebezpečné.

Blázince jsou totiž plné lidí, kteří se prostě „ztratili“ mezi realitami, v čase, nebo doslova „ulítli“. A popravdě, chybělo málo a mohla jsem být jednou z nich.

 

  1. Etika

V angličtině existuje přísloví: „The power to the one who doesn´t want it.“ Moc tomu, kdo ji nechce. Nebo též kdo po ní netouží.

Je třeba mít jasno v tom, co se může a co se nesmí. Neznalost bohužel neomlouvá, Zákony fungují a je jim jedno, jestli o nich víte. Asi jako gravitace.

Je třeba sebeovládání. Protože hnutí emocí není omluvou pro zneužití síly. A už vůbec ne zvědavost! Jinou, příjemnější a bezpečnější možností je mít tak pročištěné pole a tak pevnou životní filosofii, že vám silné emoce nemají na co nasedat a je klid.

 

  1. Síly, které neznáme

To se týká hlavně astrálních sil. Tam toho je! A spousta z toho nepořádek. Je lepší to úplně vyignorovat. Když už s někým chcete navazovat kontakt (nebo on s vámi), ptejte se vždy třikrát po sobě, kdo to je. Existuje totiž Zákon, podle kterého nesmí potřetí lhát. Jinak můžete snadno nasednout na lep hned zkraje. Na vašem místě bych se ale této sféře vyhnula zrovna. Většinou není o co stát. Zvědavost považuju za velmi špatný motiv (viz můj flirt s blázincem).

 

A další.

 

Vidante a čarodějky/čarodějnice

 

Můj osobní názor je, že Vidante je každý, kdo má nějakou (zatím) mimořádnou „schopnost“.

Čarodějky a čarodějnice jsou pro mne ženy, které s tou schopností-mocí vědomě pracují.

Je otázkou do pranice (tedy k diskuzi J ), jak-kdy-proč a hlavně – s jakým nastavením a záměrem.

Mou životní prioritou je čistota. To dělá rámec i pro mou práci s mými schopnostmi.

Například když za mnou někdo přijde, že chce vyléčit – nemohu mu to slíbit. Protože to rozhodnutí by vycházelo z mého Ega (např. chci pomoci, nebo chci být uznávaná, nebo bojím se, že když nepomůžu, bude to vypadat jako selhání…), ale nevím, zda je to v souladu s Řádem a s jeho cestou. Stává se, že se při terapii odehraje skutečně něco, co vypadá jako zázrak. Nicméně já jsem jen jakýsi průtokový kanál, obdařený jistými specifickými kvalitami a ručící za své osobní nastavení. Plus moje osobní sbírka zkušeností a znalostí. Ostatní zajišťují jiní. Ti, kteří vědí.

Domnívám se, že čistota by měla být hlavním nastavením všech, kteří se svými Vidante schopnostmi nějak nakládají. Protože to zajišťuje, že svou sílu nezneužijí (a nezatíží si tak X životů).

 

Co není, může být

 

Jaký je váš životní záměr? Cíl? Co je pro vás v životě důležité?

To jsou zásadní otázky.

Jak jsem napsala, já za prioritu považuji čistotu. Ta mimoděk otevírá i mnohé dveře.

V praxi se Vidante schopnosti často objeví jako vedlejší efekt – přesně v souladu se zmíněným anglickým příslovím – když to máte dobře nastavené, svou moc a schopnosti pěkně v bezpečnostním sejfu, čekající na to, až budete natolik pročištěná a připravená, že je budete schopná bezpečně převzít. Pokud jsou v souladu s vaším nastavením a cestou, objeví se prostě samy. Můžete o ně vědomě usilovat, ale zvažte, jestli není lepší (a bezpečnější) zvolit jinou cestu – cestu osobního růstu.

Ostatně i v rámci V.I.P. balíčku Pro Vidantes pracujeme tak, že dáme do společného pracovního záměr pročistit Vidante schopnosti, a cestu necháme na Vyšším vedení. Systém tělo-duše-duch klientky pak vytáhne to, co je v tu chvíli připraveno a vede k cíli. Někdy vytáhne na světlo věci, které s tématem zdánlivě nesouvisejí, třeba zranění z dětství, jindy zážitky z minulých životů nebo z minulosti rodu. A jejich pročištěním se talenty skutečně prohlubují.

 

Pestrý klenot Stvoření

 

Mít aktivní Vidante schopnosti z člověka nedělá „nadčlověka“, ani lepší sortu lidí. Znamená to závazek a zodpovědnost, ale to má řidič kamionu taky, stejně jako učitelka, účetní, lesní dělník, zedník…

Někteří pro tuto svou existenci aktivní Vidante schopnosti potřebují, jiní ne. To je v pořádku. Je to prostě nástroj. Zralý člověk chápe, že potřební jsme všichni, bez ohledu na to, jakým jedinečným způsobem svět kolem nás obohacujeme.

Každý z nás je diamant ve šperku Stvoření. Jedinečný a neopakovatelný. Nádherný ve své podstatě. Vidante-nevidante.

Jestliže Vidante schopnosti máte, zřejmě je potřebujete pro svou misi na Zemi.

Jestliže vás vábí, máte k nim dispozice.

Můžeme se na to podívat spolu. Bude mi ctí.

 

Autorka: Mgr. Lenka Alexandra Němcová
Profil 

Přidejte se k facebookové skupině pro podnikatelky

Shares