Vyberte stránku

95% toho, jak žijeme je ovlivněno naším podvědomím.

Naše inteligence a dovednosti se v čase vyvíjí. Nejsme připoutaní k našim současným schopnostem. Naopak se ukazuje, že náš mozek je velmi tvárný. Věříte tomu? Už jen tím co si myslíme a čemu věříme v této otázce, ovlivňujeme to, jak se nám daří: studie totiž ukazují, že je velký rozdíl mezi lidmi, kteří mají tzv. „růstový mindset“ (nastavení mysli)  – lidé, kteří vnímají, že inteligence a dovednosti jsou kvality, které mohou být v čase rozvinuty, a pak těmi, kteří mají „fixní mindset“ – lidé, kteří vnímají inteligenci a dovednosti jako neměnnou záležitost. 

Tyto 2 odlišné mindsety vedou k odlišnému chování a výsledkům. Byla vedena 2-letá studie se žáky 7. tříd a ukázalo se, že ti s „růstovým mindsetem“ si během tohoto období zlepšili své známky, zatímco druhá skupina nikoli. Podstatou rozdílu mezi těmito skupinami je odlišný úhel pohledu na inteligenci. Ukazuje se, že odhodlání a vytrvalost nejsou zdaleka tak efektivní jako zabývání se svým mindsetem. Jinými slovy – to jak to máme nastavené v hlavě je zásadní, a to víc než zda dřeme. V okamžiku, kdy si uvědomíme, že můžeme změnit naše schopnosti a máme růstový mindset, dostáváme se na další úroveň bytí. 

Jak poznáme růstový a fixní mindset?

Rozdíly jsou založené na fyziologických projevech. Mozek u člověka s fixním mindsetem je nejvíce aktivní, když obdrží informaci o tom, jak si daný člověk vedl – tedy hodnocení. Zatímco mozek u lidí s růstovým mindset je nejvíce aktivní když dostane informaci, co by mohli příště udělat lépe. Lidé s fixním mindsetem se nejvíce obávají, jak je budou vnímat a posuzovat jiní, zatímco lidé s růstovým mindset se zaměřují na svůj učící proces.
Když se něco nepodaří lidem s fixním mindsetem, tak mají tendenci si myslet, že jsou neschopní a ztratí zájem či se stáhnou. Navenek to může působit jako nedostatek motivace, ale ve skutečnosti se jedná o jejich mindset. Zatímco lidé s růstovým mindsetem ví, že neúspěchy jsou součástí růstu a hledají cestu, jak z toho ven. Okamžik, kdy si uvědomíme, že máme potenciál pro růst našeho mindsetu je zásadní. Pokud vnímáte, že váš mindset je růstový, oslavujte ho. 

Jaký mindset máte vy? Jak jste s ním spokojení?

Jak můžeme podpořit sebe a lidi kolem sebe v růstovém mindsetu?

Nejprve začněme trochou “teorie” o vědomí, podvědomí a nadvědomí.  Nadvědomí – též můžeme říci vyšší já, je to něco mimo naše běžné chápání, něco co nás přesahuje. Vědomíje to, co vnímáme tady a teď – pocity, emoce, informace, smyslové vjemy… Podvědomí – v podvědomí je uloženo vše, co jsme zažili a jsme (někdy) schopni se k tomu vědomě vrátit. Jsou tam uložené i situace na které nemáme vzpomínky či se udály ještě před naším narozením. Tedy i vše z našeho dětství. Je to oblast, kam se mj. ukládají traumata.
Podvědomí má kapacitu zpracování informací 40 mil. bitů za sekundu, zatímco vědomí jen 40 bitů za sekundu. Podvědomí nám tedy „přefiltruje“ do vědomí jen malou část informací na základě filtrů v podobě předchozích zkušeností. Realitu tedy zkreslujeme podle podvědomých programů, které máme v našem podvědomí. Vnímání reality každého z nás je tedy díky podvědomí (velmi) odlišné. A tím se druhotně dostáváme i k příčině možných různých úhlů pohledu na jedno téma.  V podvědomí jsou uložená všechny naše přesvědčení, dle kterých se řídíme a každodenně jednáme.

  • Prvním krokem ke změně je si vůbec uvědomit, že nejste spokojeni se svým mindsetem  – klidně se může jednat jen o některé oblasti života, stejně jako v životě málokdy je něco černo-bílé. 
  • Dalším důležitým krokem je si připustit, že není možné dojít k efektivní změně jen díky intenzivnímu “přemýšlení a zamýšlení“ se.

Dobrou zprávou je, že v dnešní době už známe různé metody a techniky, které pracují s naší myslí, tak abychom mohli růst. Stačí si tedy vybrat, která metoda či přístup vás osloví. Jednou z nich je i PSYCH-K® –  jednoduchá, efektivní a bezpečná metoda práce s našimi podvědomými limitujícími přesvědčeními. PSYCH-K® nám umožňuje změnit naše limitující podvědomá přesvědčení tak, abychom žili život, který chceme. PSYCH-K® se nevrací do minulosti, ale obrací pozornost jen k tady a teď a jak byste to dané téma chtěli v životě prakticky žít či mít. Celý proces je řízen výlučně moudrostí našeho těla, podvědomí a nadvědomí.

Jsem facilitátorkou metody PSYCH-K® a ráda vás podpořím  –  pomocí PSYCH-K® se dá pracovat se všemi oblastmi života (osobní či pracovní vztahy, rodičovství, různé fóbie a obecně strachy, sebedůvěra, zdravotní témata atd.). Nabízím sezení online – více informací najdete na mém webu: https://petravymetalikova.com/psych-k/  

 

 

Zdroje: simonaskaikru.cz
Power of belief
www.petravymetalikova.com  

Shares