Vyberte stránku

Ve své praxi advokátky se často setkávám s dotazy týkající se problematiky obchodních podmínek a často se setkávám s postojem, že jde o otravnou povinnost, která „musí být“ nějak splněna, ale málo kdo se zamýšlí nad účelem dokumentu i důsledky, který má v rámci online podnikání.

Zkuste se ale na obchodní podmínky podívat jako na nástroj, který zejména chrání vaše práva (poskytovatelek služeb či prodávajících zboží), a nejen jako na nepříjemnost, která se nějak odbude.

 „Co jsou obchodní podmínky vlastně za dokument a opravdu ho musím mít na webu?“

Jedná se o právní dokument, který vymezuje základní práva a povinností při prodeji zboží i služeb. Je tedy důležitý jak pro vás na straně poskytovatelek online služeb či prodávajících v e-shopech, tak na druhé straně pro vaše zákazníky. Dobré obchodní podmínky skutečně reflektují vaše podnikání a jeho potřeby.

A naopak vašim zákazníkům dávají právní jistotu, co můžou v obchodním vztahu s vámi očekávat.

Obchodní podmínky jasně stanovují hranice mezi vámi a vašim klientem. Proto je dobré jejich přípravě věnovat patřičnou pozornost, a to ideálně ve spolupráci s odborníkem, protože se jedná o specifický právní text, který musí splňovat určité náležitosti a mít konkrétní obsah, odpovídající tomu, co děláte a jaká práva garantujete či musíte garantovat svým zákazníkům.

Dobré obchodní podmínky NIKDY nezískáte zkopírováním textů od vašich podnikatelských vzorů či od konkurence. Dobré obchodní podmínky také nezískáte zakoupením libovolného vzoru, aniž byste s ním dál pracovaly a přizpůsobily jej svému byznysu. Pokud chcete samy pracovat se vzorem a dozvědět se další právní nezbytnosti, potom můžu doporučit tento kurz Nezbytná právničina, na jehož přípravě jsem spolupracovala:

 „Proč bych měla mít na webu mít obchodní podmínky?“

Jednoduše, jejich smyslem je stanovení základního právního rámce vašeho smluvního vztahu s klientem. Obchodní podmínky definují právní rámec vztahu mezi vámi a vašimi klienty, kteří nakupují (ať už služby či zboží) prostřednictvím vašeho webu. Potvrzením objednávky dochází k uzavření smluvního vztahu a jeho rámec popisují právě obchodní podmínky.

 „Co by měly obchodní podmínky zejména obsahovat?“

  1. Správné a úplné určení poskytovatele / prodávajícího;
  1. Popis spektra obchodních případů (prodej zboží či služeb, jakých, jejich specifika), na které se obchodní podmínky vztahují;
  1. Určení okamžiku, kdy a jakým způsobem dochází k uzavření smlouvy (přijetí a potvrzení objednávky);
  1. Ujednání o úhradě ceny, fakturaci, platebních podmínkách a metodách;
  1. Podmínky dodání zboží či služeb (a také třeba ujednání o úhradě nákladů za dopravu apod.);
  1. Ujednání o odstoupení při smlouvách uzavíraných při komunikaci na dálku (pozor, ne vždy je toto ujednání, na první pohled pro podnikatele poskytujícího služby nevýhodné a komplikované, povinné);
  1. Poučení o právech klienta při vadném plnění (nebylo-li dodáno řádně a včas);
  1. Poučení pro spotřebitele o možnosti řešení spotřebitelských sporů (a poučení o možnostech řešení takovýchto sporů – pozor, tato část je povinnou součástí obchodních podmínek);
  1. A případné další okolnosti, které prodávající (poskytovatel) považuje za nutné v rámci smluvního vztahu vymezit (např. zřízení a využití uživatelských účtů, ujednání o autorských právech apod.).

 „Co když potřebuji obchodní podmínky změnit?“

Možné to samozřejmě je, a to jednostranně. Je ale vhodné na způsob změny a její uveřejnění (informování zákazníků) přímo v textu obchodních podmínek upozornit.

Co se týče dostupnosti starších verzí obchodních podmínek, musí být s ohledem na ochranu spotřebitele dostupné na webu, aby si je zákazník mohl opakovaně zobrazit v textové podobě a mohl tak zjistit i zpětně, jaké podmínky byly platné v době, kdy sjednal obchod.

„Na webu ale bývají další právní texty…?“

Obchodními podmínkami ale „právní práce“ na vašem webu a vůbec online podnikání nekončí. Máme tady velkou oblast ochrany osobních údajů (zásady ochrany osobních údajů, souhlasy se zpracováním osobních údajů, souhlasy se zasíláním newsletterů, cookies), povinně zveřejňované informace a další náležitosti.

Významnou oblastí z hlediska práva (ať už spotřebitelských či z hlediska ochrany osobních údajů), která zasluhuje potřebnou pozornost a ošetření, je potom také cesta zákazníka, a to, zda váš zákazník při průchodu webem a při nákupu zboží a služeb, či při projevení zájmu o ně, skutečně správně schvaluje a odsouhlasuje vše, tak jak to má být.

Zajímalo by vás víc, potřebujete průvodce právními kličkami online světa? Jsem vám k dispozici. Právem v online světě se zabývám již od roku 2005 a jsem zde pro vás pro individuální konzultaci nebo pro přípravu dokumentů na míru přesně dle vašich prodejů a služeb. Můžete mi napsat na mail stankova@stankovapartneri.cz a domluvíme si konzultaci nebo přípravu (či revizi) vašich právních dokumentů nebo kontroly právní cesty zákazníka, nebo si počkat na online kurz, ve kterém vás začátkem příštího roku provedu úskalími právničiny na webu.

Autorka: Mária Chvajová Staňková

Shares