Vyberte stránku

Je jednoduché být profesionál, když jste šťastní, fit a daří se vám. Plní energie rychleji reagujete na dotazy, jste kreativní a práce vám jde od ruky. Pokud jste vyčerpaní a se špatnou náladou, svou práci možná uděláte, ale potenciál růstu spolupráce zabíjíte, protože na to nemáte sílu. Děláte jen to nejnutnější a druhá strana to pozná a spolupráci postupně ukončuje.

Jak lidé definují profesionalitu:

 • včasné odpovídání na zprávy – flexibilní komunikace
 • dodávat práci v dohodnutém termínu
 • spolehlivost, loajalita
 • diskrétnost, upřímnost, férovost

Co ovlivňuje profesionalitu?

A) Vaše hodnoty, zásady a přesvědčení, osobnost a etika

B) Váš aktuální mentální stav

C) Váš aktuální zdravotní stav

D) Vaše schopnost řídit své podnikání

 

A – je zřejmé.

B – mentální stav

 • pokud vám zemře někdo blízký
 • jste ve stresu kvůli financím
 • cítíte se pod tlakem, přetížení či ve stresu
 • rozvádíte se

C) fyzický stav

 • jste nemocní
 • bolí vás záda, hlava, dosaďte si…
 • jste nevyspalí a vyčerpaní

D) schopnost řídit své podnikání

 • time management – schopnost řídit své kapacity a svůj čas
 • nastavení hranic vůči klientům, týmu, či pracovnímu režimu
 • dosaďte si…

 

Pokud neumíte řídit své podnikání (D),  dostanete se do mentální (B) nebo fyzické (C)  nepohody. To se může stát i bez D… V každém případě, pokud nebudete v pohodě, změní se (A). Vaše vize či motivace může být oslabena, stanete se laxnějšími, ztratíte chuť do práce a zásady a profesionalita mohou jít stranou. 

Profesionalita ≠ odbornost a zkušenosti

Zákazníci hledají kombinaci profesionality (charakteru a způsobu jednání viz zmíněné body výše) a odbornosti (schopnosti dodat kvalitní výsledek). Je to jeden celek. Jedno bez druhého nefunguje. Proto také v Akademii Moniky Rumanové učím virtuální asistentky obojí. Psychologii dohromady s praktickým know-how. 

Profesionalita ≠ dokonalost

Naopak vnímám profesionalitu jako schopnost vhodně řešit nedokonalosti a chyby. Perfekcionismus vás dostává pod tlak, který zvyšuje pravděpodobnost chyby a tento tlak pociťují i klienti a není jim příjemný. Paradoxně řešení problému, ve kterém zaujmete jasný postoj, jednáte férově a vše vyřešíte ke spokojenosti klienta může v jeho očích vaši profesionalitu výrazně navýšit

Pochopení a laskavost x vlastní byznys

Vzájemné pochopení je ve spolupráci klíčové. Jedná se o respekt k situaci, v jaké daná osoba je. Přesto je nutné mít nastaveny hranice tak, aby vaše laskavost nepoškozovala vlastní podnikání. Přehnaná empatie škodí všem zúčastněným. Podnikatelku stahuje dolů, protože dodavatelka nepracuje v očekávané kvalitě, ona přichází o peníze a má větší starosti. Dodavatelka tak nevědomky parazituje na své klientce a nemá motivaci situaci reálně řešit.

Profesionálové komunikují. Pokud se dostanou do nepříznivých okolností, řeší s klientem kroky, díky kterým nebude klientovo podnikání nijak danou situací dotčeno. Proto se také v mé agentuře asistentky vzájemně zastupují. Aby klient tyto přirozené záležitosti na svém podnikání nepocítil. A samozřejmě že se dějí…To patří k životu. 

Životní cyklus

Expanze a naopak poklesy v podnikání jsou přirozené. Mnoho podnikatelek v mém okolí fází výpadku během roku prošlo, ALE konečný výsledek vždy rozhoduje to, co převažuje.

Zda většinu času pracujete jako profesionálka s minimálním poklesem, nebo vaše snížená profesionalita je vaší novou normou. V čase se mění vaše energie, okolnosti i to, jak se vám v podnikání daří. A pokud jste zrovna v poklesu, je důležité přistupovat k tomu jako k dočasné situaci, přijmout to v danou chvíli, ale nesetrvávat v tom. Vrátit se zpět k tomu, co fungovalo a ke svým ověřeným zásadám.  

Chcete úspěšně a profesionálně podnikat?

Spojte profesionalitu s odborností, nepodceňte svou sebepéči a zmíněné body A,B,C,D. Obojí učím v Akademii Moniky Rumanové pro virtuální asistentky.

Kombinuji zkušenosti z psychologie (profesionality) spolupráce s praktickým odborným know-how. Protože jedno bez druhého vám úspěch nepřinese. 

Jsem zakladatelkou Akademie Moniky Rumanové, majitelkou agentury zprostředkovávající práci virtuálních asistentek a vzdálené spolupráci se věnuji více než 10 let. 

Najdete mě na: 

www.svet-va.cz

www.monikarumanova.cz

Ráda se s vámi propojím na:

Facebook

LinkedIn

Shares