Vyberte stránku

Společná cesta k úspěchu – Sedm klíčových výhod mastermindových skupin

 

Mastermind je cennou podporou pro podnikatelky, zejména pro ty, které působí online, v malých firmách, nebo na volné noze. Tato společenství nabízí mnoho výhod, které pomáhají k posunům a transformaci v podnikání. Je škoda, že název sám nemá český ekvivalent. Tím některé nezaslouženě odrazuje. Ke zmatení přispívá i jeho nepřesné používání někdy i těmi, co jej nabízejí. 

Kdybych měla použít nějaké přirovnání, je mastermind jak výprava horolezců postupující společně na neprobádaném území na vrchol. I když každý z nich leze svojí vlastní unikátní cestou, tak si u toho navzájem radí, sdílejí spolu zkušenosti a povzbuzují se.

Dále budu užívat ženský rod, protože tento článek je určený zejména ženám, a i já dělám zejména skupiny pro ženy. Matermindová skupina má maximálně osm žen, které nemusí působit ve stejných oborech, mít stejné předměty podnikání, ale mají například společné cíle či ambice. Skupinu vede profesionální facilitátor. Cílem každého setkání je zastavit se v kolečku operativy a získat zpětnou vazbu, nápady, motivaci, povzbuzení a podporu pro rychlejší posuny či rozvoj svého podnikání.

Skupina se může sejít i jednorázově. Maximum ale získáte, rozhodnete-li se stát se dlouhodobým členem skupiny. Prohloubení vztahů i podnikání navzájem vede k hlubším vhledům a silnější vzájemné podpoře navzájem.  

Jak to probíhá?
Na začátku setkání postupně všechny ženy sdílí svoje posuny od posledního setkání s důrazem na splnění úkolu, který si naposledy odnesly.
Následuje část věnovaná diskusi nad tématem a zadáním, které ženy přinesly. Může se jednat o potřebu zpětné vazby, rady, nápady. Nezřídka vás nad tématy ostatních napadne něco k vašemu podnikání. Je to jako zjistit, že potřebujete otevřít dveře, o kterých jste nevěděla, že je vůbec máte. Proto jsou důležité i diskuse nad tématy ostatních, většina témat je zajímavá pro všechny. Na závěr následuje kolečko shrnutí a kroků, které udělají účastnice do příště. Vypadá to jednoduše, že? Ale někdy se tady dějí doslova zázraky.

Sedm klíčových výhod mastermindových skupin:

1. Vzájemné porozumění a podpora
Možná jste v situaci, kdy i vaši nejbližší nerozumí tomu, co nebo proč to děláte. Ačkoliv každá máme přátele či kamarádky, tak některým věcem rozumí jen ti, kteří jdou podobnou cestou. Ženy ve skupině se navzájem podporují. To neznamená, že Vám odkývou vše, co řeknete. Znamená to, že si udělaly čas, aby Vám (a sobě navzájem) pomohly nejlépe, jak umí.  Díky tomu neztrácíte čas a energii pochybnostmi.


Na skupinu přišla žena s podnikáním, kterému příliš nerozumělo její okolí. Vyrobila kvalitní magnet, spustila na něj reklamu, měla tisíce stáhnutí. Klienti ale nepřišli. I proto jí rodina začala naznačovat, že by se měla po mateřské vrátit k serióznímu účetnictví. Ona sama byla nerozhodná. Když jsme se v diskusi dostali k magnetu, ukázalo se, že ač byl kvalitně zpracovaný, vůbec nesměřoval na potencionální klienty. Žena odcházela povzbuzena s tím, že každý řeší nějaké výzvy a že i její podnikání může nést ovoce. Zároveň je to ukázka toho, že včasná zpětná vazba vám může ušetřit také hodně peněz.

 1. Získání zpětné vazby a brainstorming:
  Představte si, že máte k dispozici plnou pozornost žen v kruhu, které přemýšlí, jak vyřešit to, s čím přicházíte. Je prospěšné, že se každá pohybuje někde jinde. Získáte tak paletu čerstvých pohledů z odstupu. Někdy nevíme, na co se přesně soustředit. Efektivní brainstorming s nápady a zpětnou vazbou Vám může ušetřit spoustu času, energie i peněz a najít nové přístupy a impulsy pro vaše podnikání. Často i tam, kde je nehledáte. Vzniká prostor pro kreativitu, ke kterému se v běžném chodu života a zaběhlém způsobu uvažování nejsme schopny dostat. V tomto je skupina velkou oporou.

Na jednom mastermindu se žena svěřila s tím, že má svůj celoroční nadupaný online kurz, ale nemá energii na jeho uskutečnění. Po společné diskusi se nakonec rozhodla, že otevře na jaře malý kurz na jedno dílčí téma a pak uvidí. Pokud nebude mít na celý velký kurz dostatečnou energii, může během léta a podzimu otevřít další kratší kurzy na další dílčí témata. Kurzy budou jako magnet na velký kurz. Protože v nich bude opravdu unikátní know how, budou placené. I otázku toho, jak mají být tyto kurzy naceněné jsme řešily.

3. Osobní i profesní růst
Ženy ve skupině mají možnost učit se od sebe navzájem sdílením osobních zkušeností, odborných znalostí a osvědčených postupů. Projekty, které někdo řešil před Vámi a vyřešil. Překážky, které Vás teprve čekají či osobní informace. To pro Vás může mít cenu zlata. Je spousta věcí, na které se na facebooku nezeptáte. Každá žena z mastermind kruhu přináší do skupiny své vlastní dovednosti a znalosti. To může přinést a přináší jiné úhly pohledu na obvyklé problémy, pomůže vám to rychleji se rozvíjet a zlepšovat. bezpečném prostředí skupiny můžete otevřeně sdílet i věci, které byste do online prostředí nevypustila. To umožňuje růst a učení se z chyb ostatních.

Do skupiny přišla žena, odbornice ve svém oboru. Začínala, na jednom networkingu nabyla od přítomné podnikatelky dojem, že ideální pro její propagaci je facebook. Objednala si proto balíček služeb. Přitom její téma bylo jak stvořené pro profesní síť linkedin, kde mělo mnohem větší potenciál růstu. Jiná žena zvažovala pro svoje kurzy využití platformy naučmese, případně dalších. Zvenku se zdá, že stačí tady kurz zveřejnit, a máte kurz naplněný. Ty, co už to mají za sebou vědí, že to tak často nefunguje. I takové zpětné vazby vám v plánování dalšího postupu mohou pomoct.  

 1. Zvyšování sebevědomí a pocitu vlastní kompetentnosti
  Tohle chci vyzvednout zvlášť, protože to u žen považuji za velmi důležité. Ne nadarmo se dle průzkumů ukazuje, že muži se o zaměstnání hlásí i ve chvíli, kdy splňují pouze 50 – 60% požadavků, ženy když splňují 90%. Máme se pořád co učit. Ve skupině najednou zjistíte, že ne všechno je tak, jak vidíte na sociálních sítích. I úspěšné podnikatelky mají svoje propady. Vidíte, že i ostatní řeší svoje výzvy, že i ostatní dělají občas chyby. A zatímco vás ostatní podporují, i vy jste součástí poradního kruhu pro ostatní, díky čemuž se cítíte jistěji.

  Ne nezřídka jsou ženy překvapené, že jejich rada nebo vhled druhému opravdu pomohly, že je pro sebe považoval za důležité. Profesionální koučku v diskusi na skupině oslovila jiná žena, že si u ní objedná strategickou konzultaci. Ta byla překvapená, strategické konzultace nenabízela. Ostatní ale kývaly a souhlasily. I já bych se nebála s ní konzultovat strategii, přestože to nebyla oblast, kterou by si ona sama přiznala jako svoji silnou stránku. Jak poté psala: „Pod svícnem je největší tma.“

 2. Posilování zodpovědnosti a tahu na branku
  Mastermindový kruh urychlí vaši cestu k cíli plněním díky plnění předsevzetí, která jste si na konci každého setkání dala. Je to určitý veřejný závazek, který pomáhá tomu úkol skutečně splnit v případě, že nám chybí motivace udělat kroky, ke kterým se nedokážeme odhodlat či přinutit.

  Už několikrát jsem zažila, že ženy už ve vstupním kolečku řekly, s čím přichází a jaké kroky či cíle potřebují do příště splnit. Když jsem zjišťovala, co od nás potřebují, tak tohle jim stačilo. Pro to si přišly. Udělat veřejný závazek. Posílit sebe sama v kroku, který potřebovaly udělat.

  6. Networking:
  Kontaktů, které tady získáte není tolik, jak na klasickém networkingu. Čím víc a hlouběji se ale navzájem znáte, o to jsou kvalitnější. I tady si některé ženy od sebe navzájem objednají svoje služby. A také se často navzájem doporučují. To může vést a vede k novým zákazníkům a novým příležitostem.

 3. Prevence vyhoření, vytváření dlouhodobých vztahů:
  Život podnikatelky bývá náročný. Často ženám mezi prací a domácností chybí prostor pro ně sama. Mastermindový kruh je příležitostí k zastavení a pohledu z odstupu na to, co řešíme. Přiměje nás dát pozornost také sobě, svým pocitům i potřebám. Rovnováze mezi prací a osobním životem a lepší péči o sebe sama. Někdy je nejpřínosnějším zjištěním zpětná vazba ostatních žen, že potřebujeme ubrat. Pravidelná setkávání a společně sdílené úspěchy i nezdary ve skupině mají také terapeutický dopad. Kromě vytváření pevných profesionálních vztahů vedou nezřídka k novým přátelstvím.

  Na kruh přišla žena, která si naplánovala spoustu aktivit. Už na začátku ale zjistila, že je to pro ni hodně náročné. Zpětná vazba i sdílené zkušenosti ostatních žen jí pomohly nahlédnout, že je v pořádku i po jejich zveřejnění je proškrtat a nevytvářet na sebe zbytečný tlak.

  Pokud potřebujete získat oporu a nové impulsy pro svoje podnikání, ráda vás na některé z nich přivítám.

  Jasna Flamiková,
  Facilitátorka mastermindových kruhů, koučka a mentorka

Shares